Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Załącznik Uchwały ZWZ SDS Optic S.A. 28 06 24.pdf

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 r. wraz z wynikami głosowania.


Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w ramach punktu 5 porządku obrad, tj.: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki poddano pod głosowanie wyłącznie uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załącznik Uchwały ZWZ SDS Optic S.A. 28 06 24.pdf
Załącznik Uchwały ZWZ SDS Optic S.A. 28 06 24.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-06-28 13:16:58 Marcin Staniszewski Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2024-06-28 13:16:58 Mateusz Sagan SVP / Chief Operating & Business Officer
20240628_131658_0000154694_0000162426.pdf