Pozyskanie danych z łańcucha wartości – bezpośrednich i pośrednich

Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju powinno zawierać szereg informacji, w tym dotyczących łańcucha wartości. Informacje te powinny być związane z istotnym oddziaływaniem, ryzykiem i możliwościami (IRO – impacts, risks and opportunities) dla spółki ze względu na jej bezpośrednie i pośrednie relacje biznesowe w łańcuchu wartości na wyższym lub niższym szczeblu.

Publikacja: 19.04.2024 15:42

Patrycja Żupa-Marczuk, kierownik Biura Projektów Innowacyjnych, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Patrycja Żupa-Marczuk, kierownik Biura Projektów Innowacyjnych, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Foto: materiały prasowe

Identyfikacja istotnych oddziaływań, ryzyk i możliwości w łańcuchu wartości dokonywana powinna być w trakcie badania podwójnej istotności. Zgodnie z wytycznymi EFRAG-u ocena istotności powinna obejmować identyfikację istotnych IRO w łańcuchu wartości, ze szczególnym uwzględnieniem tego, gdzie w owym łańcuchu mogą się one zmaterializować (regiony geograficzne, działalności/sektory, operacje, dostawcy, klienci, inne relacje itp.).

Kolejnym krokiem po identyfikacji istotnych IRO dotyczących łańcucha wartości jest uwzględnienie ich w odpowiednich ujawnieniach. Warto zaznaczyć, że według wymagań ESRS (European Sustainability Reporting Standards) istotne oddziaływania, ryzyka i możliwości w łańcuchu wartości są szczególnie ważne dla ujawnień związanych z politykami, celami i działaniami. Nieco inaczej wygląda sprawa ujawnień w zakresie mierników (wskaźników), ponieważ w przypadku tych ujawnień, zwłaszcza w zakresie kwestii środowiskowych, ESRS wymagają uwzględnienia danych z łańcucha wartości nie we wszystkich wskaźnikach, a tylko w wybranych.

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów parkiet.com

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji Parkiet.com

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Inwestycje
Akcje GameStop, AMC czy Reddit. Polacy rzucili się na akcje memiczne
Inwestycje
Sobiesław Kozłowski, Noble Securities: Bal na giełdach trwa. Dobry moment do zmiany struktury portfela
Inwestycje
Piotr Kaźmierkiewicz, BM Pekao: Najciekawsza część hossy przed nami
Inwestycje
Dorota Sierakowska, DM BOŚ: Złoto z perspektywą na kolejne rekordy
Inwestycje
Kacper Nosarzewski, 4CF: W poszukiwaniu czarnych łabędzi
Inwestycje
Amerykańskie akcje większy zysk przynoszą w okresie od listopada do kwietnia