Jeśli chodzi o sprawozdawczość za 2022 rok, to mamy do czynienia z bardzo istotnymi zmianami w zakresie taksonomii. O ile raportując jeszcze za rok 2021 spółki, które podlegały temu obowiązkowi (czyli jednostki zainteresowania publicznego zatrudniające powyżej 500 osób i przekraczające sumę bilansową 85 mln zł lub wykazujące przychody powyżej 170 mln zł) miały wykazać jedynie, czy podlegają taksonomii UE czy też nie, o tyle za 2022 rok sporządzają już pełne raportowanie w zakresie istotnego wpływu dla dwóch z sześciu celów środowiskowych, tzn. przeciwdziałaniu zmianom klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Brak konieczności raportowania w zakresie istotnego wpływu dla pozostałych czterech celów środowiskowych wynika z niezatwierdzenia odpowiednich przepisów na czas. Co ciekawe, w opublikowanym 19 grudnia ogłoszeniu Komisji UE nie wskazano wprost, że takiego obowiązku nie ma, tylko użyto sformułowania, że Komisja nie spodziewa się raportowania w zakresie pozostałych czterech celów z uwagi na brak zatwierdzonych przepisów.