„(…) w dniu 12 stycznia 2011 roku Pan Piotr Kulawiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. Pan Piotr Kulawiński swoją decyzję umotywował względami osobistymi. W związku z ww. rezygnacją rada nadzorcza Redan SA, na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2011 r., podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji prezesa zarządu spółki Panu Boguszowi Kruszyńskiemu" – czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że Kruszyszyński jest związany z firmą od 2003 r. Początkowo pełnił funkcję dyrektora finansowego, aby od 2005 r. objąć stanowisko wiceprezesa zarządu.

W czwartek na godzinę 12. zapowiedziano konferencję Redanu.

Zysk netto grupy Redan po trzech kwartałach wyniósł 1,6 mln zł wobec 20,2 mln zł straty rok wcześniej. Sprzedaż wzrosła o 7% w skali roku do 222,1 mln zł.