Resort skarbu poinformował, że "krajowymi bookrunnerami" w ofercie BGŻ, czyli bankami odpowiedzialnymi za budowę księgi popytu będą: PKO Bank Polski oraz Banco Espirito Santo Polska.

MSP planuje ofertę BGŻ na koniec pierwszego półrocza 2011 r.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy BGŻ zdecydowało w październiku ubiegłego roku, iż do debiutu giełdowego banku może dojść nie wcześniej niż 1 maja br. i nie później niż 22 stycznia 2012 roku.

W połowie lipca ub.r. MSP zakończyło negocjacje z Rabobankiem w sprawie sprzedaży akcji BGŻ, będących własnością Skarbu Państwa, z powodu niesatysfakcjonującej ministerstwo oferty.

Skarb Państwa ma 37,26 proc. akcji BGŻ. Rabobank International Holding B.V. kontroluje 59,35 proc. walorów tego banku; pozostałe 3,39 proc. papierów należy do osób prawnych i fizycznych, w tym banków spółdzielczych i osób z akcjonariatu pracowniczego.