Jednym z ciekawszych wskaźników są te, które dotyczą prognozy przyszłej koniunktury, jak np. publikowany przez GUS wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK). BWUK to wskaźnik dotyczący oceny zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w okresie najbliższych 12 miesięcy, który obecnie przyjmuje wartość ujemną równą -29,9 pkt. Taki odczyt wskazuje na głęboki pesymizm wśród konsumentów. Od października 2022 r., kiedy osiągnięte zostało lokalne minimum, wartość wskaźnika systematycznie rosła i teraz jest już wyżej o 34 proc.

Ciekawie przedstawia się korelacja pomiędzy zmianą wskaźnika BWUK a zmianą indeksu WIG20, którego wartość w tym samym okresie wzrosła o 46 proc. Wzrosty wskaźnika BWUK oraz indeksu WIG20 wpisują się w obraz ocieplenia sytuacji na rynkach i choć korelację tych zmian można potraktować jako ciekawostkę, to okazuje się, że już wcześniej, np. w okresie od października 2021 do października 2022 r., taka korelacja występowała. Ujemne zmiany WIG20 (-46 proc.) towarzyszyły skrajnie ujemnym wartościom BWUK (-45,5 pkt). Historyczna relacja nie gwarantuje podobnego zachowania w przyszłości, jednak może być ciekawą alternatywą do szukania powiązań pomiędzy – wydawałoby się – dość luźno powiązanymi ze sobą danymi.