W tym tygodniu inwestorzy są skoncentrowani na dwóch rzeczach. Po pierwsze decyzje dotyczące polityki monetarnej w USA i strefie euro, a po drugie publikacja wyników przez największe spółki technologiczne. W USA Fed, zgodnie z oczekiwaniami, podniósł stopy procentowe o 25 pkt baz. Kluczowy był jednak przekaz po decyzji. W tym zakresie można powiedzieć, że informacje były mieszane, ale z lekkim wskazaniem na plus. Z jednej strony bowiem J. Powell poinformował, że kolejne podwyżki będą wolniejsze oraz widoczny jest początek procesu dezinflacji. Wyraził nadzieję, iż powrót do celu inflacyjnego odbędzie się bez recesji w gospodarce. Z drugiej strony jednak podkreślił, że będą kolejne podwyżki, restrykcyjne podejście zostanie utrzymane oraz nie zostało w żaden sposób zakomunikowane, kiedy nastąpi koniec cyklu. Reakcja rynku była pozytywna, z mocno rosnącym Nasdaq i osłabiającym się dolarem. W przypadku EBC stopy zostały, zgodnie z oczekiwaniami, podniesione o 50 pkt baz.

Z kolei w odniesieniu do sezonu publikacji wyników w USA warto wspomnieć o wynikach Meta (czyli dawnego Facebooka). Przychody okazały się wyższe od oczekiwań, ale zysk znacznie poniżej. Spółka zapowiedziała wyraźne cięcie kosztów, co ma się przełożyć na istotnie lepsze wyniki w kolejnych kwartałach. Na otwarciu czwartkowej sesji akcje zyskiwały 20 proc. Po sesji w czwartek, wyniki pokażą Alphabet, Apple czy Amazon.