W istocie w ostatnim tygodniu Nasdaq Composite spadł o 7,6 procent przy stracie DJIA o 4,6 procent i cofnięciu S&P500 o 5,7 procent. Co ważne, rynki amerykańskie przegrywały z podażą mimo prób odbicia, potwierdzając swoją słabość. W przypadku Nasdaqa Composite cofnięcie od szczytu hossy sięgnęło 14 procent i – co ważniejsze – zaprzeczyło nadziejom, iż 10-procentowa korekta była okazją do zakupów. Inaczej mówiąc model kupowania dołków i korekt przynosi teraz straty. Jak bardzo nietypowe jest zachowanie rynku dobrze oddaje wyliczenie amerykańskich statystyków, którzy odnotowali, iż czwartkowy wzrost Nasdaqa Composite w skali intra o 2 procent zamieniony w finale sesji na spadek o 1 procent był wydarzeniem obserwowanym w ostatniej dekadzie ledwie 7 razy. Oczywiście w perspektywie tygodni czy miesięcy kupujący ostatnią przecenę zapewne będą wygranymi, ale dziś dynamika z jaką przecenia się amerykański sektor spółek technologicznych straszy na Wall Street i rozlewa się po całym świecie mniejszymi lub większymi przecenami na najważniejszych rynkach, które w tydzień straciły od 2 procent (europejskie DAX i CAC) do niespełna 4 procent (japoński Nikkei).

Jak zawsze, tak dynamiczna przecena musi wywoływać pytania o bessę, ale obserwowany na rynkach wzrost zmienności wskazuje, iż nastroje są coraz bardziej spolaryzowana i raczej kwestią czasu jest, gdy Nasdaq Composite wejdzie w korektę ostatniej słabości. Zasadnym jest też szukanie impulsu, którym może taką korektę wyzwolić. W tym kontekście wiele zależy od spółek technologicznych o największym prestiżu i największej kapitalizacji. Rynek ma stale przed sobą spotkania z wynikami gigantów tej klasy, co Google (Alphabet), Microsoft, Amazon, Apple i Facebook dziś znany jako Mata Platforms. Każda z tych spółek ma zdolność skokowego poprawienia klimatu inwestycyjnego i każda dopiero opublikuje wynik za IV kwartał. Zapewne nie braknie pytań od zdolność poszerzania liczby klientów, gdy zdominowało się rynek, ale na dziś każda jest maszynką do robienia pieniędzy, która tylko od pierwszego stycznia znalazła się w mniejszej lub większej korekcie. Bez wątpienia wyniki koszyka FAAMG (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft i Google) dołożą rynkom zmienności i tylko z tego powodu warto oczekiwać podtrzymania ostatnich emocji. Inaczej mówiąc ostatnia korekta Nasdaqa Composite przejdzie prawdziwy test przy spotkaniu z wynikami spółek z koszyka FAAMG.

W szerszej perspektywie patrząc na radarze inwestorów musi być już kondycja rynku po styczniu, którą powinno kształtować styczniowe posiedzenie FOMC. Rosnące prawdopodobieństwo  ostrzejszego zacieśnienia w polityce monetarnej przez Fed jawi się jako ryzyko największe ze znanych. Na dziś rynek jest przygotowany na cztery podwyżki ceny kredytu w USA, jedną w każdym kwartale 2022 roku, poczynając od marcowego posiedzenia FOMC. Wszystko, co będzie niosło ryzyko szybszej ścieżki – np. styczniowa podwyżka lub podwyżki po 50 punktów bazowych zamiast standardowych 25 punktów bazowych – będzie wymagało policzenia się rynków i wycenienia nowej sytuacji. Niezależnie od tego ryzyka stale warto pamiętać, iż mimo zacieśnienia w polityce monetarnej przez Fed na horyzoncie nie widać recesji i najważniejszy fundament większości zwyżek cen akcji na giełdach – wzrost gospodarczy – stale gra w popytowym obozie. Korekty na rynkach są stanami naturalnymi i uatrakcyjniającymi wyceny. W tym kontekście całkowicie nieuprawnione są też porównania do marca 2000 roku i pęknięcia bański spekulacyjnej na dotcomach. Wprawdzie wówczas Fed też podnosił cenę kredytu, gdy za rogiem czaiła się recesja, ale spółki technologiczne były obietnicami, a nie dominującymi podmiotami na rynku.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.