„Pozytywna jaskółka na rynku funduszy akcji polskich. Pojawiły się pierwsze od pół roku napływy, chociaż niewielkie, bo tylko 10 mln zł. Z drugiej strony mieliśmy duży odwrót od funduszy akcji zagranicznych i odpływy na poziomie 305 mln zł" – podsumowuje Trigon DM. Spośród funduszy akcji kapitał płynął głównie do produktów NN Investment Partners TFI, TFI PZU, AgioFunds TFI oraz Avivy TFI.

„Niestety, pozostałe kategorie powiązane z rynkiem akcji nadal są na minusie, a odpływy zwiększyły się miesiąc do miesiąca. Łączne odpływy z funduszy ASZ, zrównoważonych, stabilnego wzrostu i innych mieszanych wyniosły 687 mln zł wobec 419 mln zł w kwietniu" – podano w raporcie. Według szacunków wpłaty do funduszy PPK zarządzanych przez TFI sięgnęły w maju 389 mln zł, a na całym rynku mogło to być około 455 mln zł. Przypomnijmy, że w maju znów niemal wszystkie TFI odnotowały przewagę odpływów. Najwięcej ubyło PKO TFI (prawie 400 mln zł), z drugiej strony pozytywnie wyróżniło się drugi miesiąc z rzędu tylko PZU TFI.

GG Parkiet

Co ciekawe, fundusze emerytalne w zeszłym miesiącu wybrały się na duże zakupy na GPW, a źródłem kapitału mogły być wypłacone akcjonariuszom zyski spółek. „Według naszych szacunków łączne saldo zakupów akcji przez fundusze emerytalne wyniosło w maju aż 1 mld zł. Popyt dotyczył zarówno akcji polskich (819 mln zł), jak i akcji zagranicznych (194 mln zł). Wygląda na to, że OFE przeznaczyły środki z pierwszych istotnych dywidend (m.in. Develia, ING, Kruk) na zakupy akcji" – wskazują analitycy Trigona DM. Większość funduszy emerytalnych kupowała polskie akcje, a najwięcej wydał na nie Nationale-Nederlanden OFE i było to około 315 mln zł. W trzech kolejnych co do wielkości funduszach emerytalnych popyt przekroczył 100 mln zł. Podobna jednomyślność dotyczyła akcji zagranicznych, a największym popytem wyróżnił się PKO BP Bankowy OFE (77 mln zł).

Czytaj więcej

Polskie obligacje skarbowe na huśtawce nastrojów. Efektowna korekta

Według wyliczeń Trigona DM napływy z ZUS wyniosły w maju 339 mln zł (1683 mln zł od początku roku), natomiast majowe transfery z tytułu suwaka ukształtowały się na poziomie 545 mln zł (3073 mln zł od początku roku).

Średnia ważona jednostka funduszy emerytalnych spadła w maju o 0,9 proc. Najlepszy wynik zarządzania osiągnęła Uniqa OFE (-0,4 proc.), a najgorszy Allianz OFE (-1,4 proc.). Od początku roku najlepszy jest MetLife OFE (-12,7 proc.), a najgorsza Aviva OFE (-15,1 proc.). paan