Przewaga umorzeń w funduszach inwestycyjnych w zeszłym miesiącu nie była już tak wysoka jak w marcu, jednak nadal zdecydowanie więcej kapitału wycofano z TFI, niż tam wpłacono. Tym razem saldo napływów do funduszy sięgnęło około 2,2 mld zł pod kreską – szacuje serwis Analizy.pl. Kwiecień był zarazem siódmym miesiącem z rzędu z przewagą wypłat, a licząc od początku roku, z TFI wycofano już 15,6 mld zł.

Za słaby wynik w kwietniu odpowiadają oczywiście fundusze dłużne, z których wycofano razem 2,3 mld zł netto. Przypomnijmy, że w marcu z tego typu produktów wypłacono aż 8,1 mld zł netto przy 8,8 mld zł odpływów na całym rynku. Wypłaty kapitału z funduszy dłużnych są oczywiście związane z ich fatalnymi wynikami od dłuższego czasu, ale kwiecień był pod tym względem wyjątkowo trudny. Teoretycznie najbezpieczniejsze fundusze dłużne traciły średnio od 0,9 proc. do 1,1 proc. Te narażone mocniej na ryzyko stopy procentowej przyniosły średnio aż 4,4 proc. straty w jeden miesiąc.

Podobnie jak poprzednio, w kwietniu największych umorzeń, sięgających niemal 1,5 mld zł netto, doświadczyły fundusze papierów krótkoterminowych. Z portfeli papierów długoterminowych wycofano 0,6 mld zł netto, z funduszy obligacji korporacyjnych 0,4 mld zł. Jak podaje serwis Analizy.pl, w pięciu funduszach przewaga umorzeń przekroczyła 100 mln zł i były to PKO Obligacji Skarbowych, PKO Obligacji Długoterminowych, Generali Korona Dochodowy oraz NN Krótkoterminowych Obligacji. Z drugiej strony kapitał płynie do niektórych funduszy obligacji samorządowych.

Co ciekawe, po raz pierwszy w tym roku przewagę wpłat zaliczyły fundusze akcji, jednak znów prym wiodły portfele akcji zagranicznych, przyciągając blisko 160 mln zł. Wśród tego typu produktów najwięcej kapitału trafiło do PKO Technologii i Innowacji Globalny oraz NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych. Jeśli chodzi o same fundusze akcji polskich, to ponownie znalazły się one pod kreską.

Co ciekawe, kwiecień przerwał passę 16 miesięcy napływów do funduszy surowców, w których wpłacono do nich prawie 3 mld zł. Przewaga odpływów była jednak minimalna. Kapitał kierował się raczej do produktów szerokiego rynku towarów, m.in. PKO Surowców Globalnego i Skarbca Rynków Surowcowych.