100 firm wartych debiutu na GPW

Spośród 2000 największych firm w kraju wyłoniliśmy 100 takich, które naszym zdaniem mogłyby pojawić się na GPW. To jedne z najbardziej rentownych spółek na liście.

Publikacja: 06.12.2023 21:00

100 firm wartych giełdy

100 firm wartych giełdy

Foto: Fotorzepa/ Grzegorz Psujek

Przeanalizowaliśmy Listę 2000 publikowaną przez „Rzeczpospolitą” pod kątem rentowności spółek w ostatnich trzech latach finansowych, wybierając z nich najdynamiczniej i najrentowniej rozwijającą się setkę, które nie są jeszcze obecne na warszawskiej giełdzie. Zestawienie prezentujemy w tabeli w kolejności alfabetycznej. Wszystkie te spółki w latach 2020–2022 nie tylko wykazały się wysokimi wskaźnikami ROE i ROA, ale też znacznym wzrostem przychodów ze sprzedaży.

Paliwa na czele

Największe firmy z zestawienia 100 firm wartych GPW reprezentują branżę paliwowo-energetyczną. Pierwsze miejsce zajmuje Oktan Energy & V/L Service ze Szczecina, którego przychody ze sprzedaży w 2022 r. przekroczyły 7,7 mld zł. Firma zajmuje się hurtową sprzedażą paliw. Podobnie jak firma Arcturus Bunker, także ze Szczecina, której przychody w ub.r. wynosiły 6,4 mld zł. Na trzecim miejscu plasuje się spółka Respect Energy Holding zajmująca się handlem energią elektryczną, z przychodami niemal 5,7 mld zł.

Wśród mniejszych firm, z przychodami poniżej 500 mln zł, warto wymienić: PayPro z Poznania, operatora płatności online w Polsce, specjalizującą się w budowie łodzi motorowych firmę Model-Art z Ostródy czy producenta polioli poliestrowych Purinova z Bydgoszczy.

Branże w zestawieniu

Branżowa lista odzwierciedla trendy krajowe. W zestawieniu mocną grupę stanowią spółki z sektora paliwowo-energetycznego – jest ich aż 15. Dużą grupę – sześć spółek – stanowią firmy zajmujące się przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa, głównie z drobiu.

Warto pokreślić, że są to przeważnie średniej wielkości firmy z przychodami poniżej 600 mln zł. Sporo jest spółek zajmujących się przetwarzaniem mleka i wyrobów serowych – segment ma pięciu reprezentantów.

W zestawieniu są dwie spółki z szeroko pojętego sektora IT: tworzący oprogramowanie GlobalLogic z Wrocławia, którego inwestorem pośrednio jest koncern Hitachi, oraz Techland, także z Wrocławia, zajmujący się produkcją i wydawaniem gier komputerowych, kontrolowany przez chiński Tencent.

Znacznie mniej niż rok temu jest na liście firm z sektora budowalnego – tylko siedem.

W zestawieniu jest aż 20 firm, które do debiutu na warszawskim parkiecie typowaliśmy także rok temu. Należą do nich między innymi: producent okien Eko-Okna, firma paliwowa BGW czy Euroservice ZPT – spółka zajmująca się wytwarzaniem biopaliw.

W zestawieniu są też dwie spółki obecne na NewConnect (ATC Cargo i Mennica Skarbowa), co wskazuje, że mogą być one kandydatami do przeprowadzki na główny parkiet.

Dlaczego warto?

Wprowadzając akcje spółki do obrotu giełdowego, firma może liczyć na pozyskanie kapitału na swój dalszy rozwój. Status spółki publicznej wpływa też na poprawę jej wizerunku i wzrost wiarygodności. Ma to wpływ na zwiększenie rozpoznawalności zarówno firmy, jak i jej produktów.

Wejście na giełdowy parkiet oznacza często uporządkowanie struktury właścicielskiej oraz organizacji spółki. Firma zyskuje choćby narzędzia do prowadzenia programów opcji menedżerskich czy możliwość efektywnego finansowania przejęć kapitałowych innych podmiotów.

Metodologia

Zestawienie powstało na podstawie raportów finansowych spółek z Listy 2000 obejmującej 2 tysiące największych polskich przedsiębiorstw. Uwzględniliśmy te spółki, które w latach 2020–2022 zanotowały wzrost przychodów ze sprzedaży, wykazały zysk netto i nie miały ujemnych kapitałów. A także spółki z udziałem polskiego kapitału.
W wyliczeniach uwzględniliśmy wzrost przychodów i wskaźników ROE i ROA (za lata 2021 i 2022). Przedstawione kryteria spełnił ponad tysiąc firm.
W zestawieniu publikujemy 100 najlepszych w kolejności alfabetycznej.

Dariusz Mejszutowicz wicedyrektor działu rynku pierwotnego GPW

Mijający rok upłynął pod znakiem walki z najwyższą od dekad inflacją. Banki centralne radykalnie podnosiły stopy procentowe, czego spodziewanym skutkiem było globalne schłodzenie gospodarki. Niepewność wynikająca ze zmieniających się warunków makroekonomicznych odbijała się mocno na światowych rynkach IPO. Na warszawskim parkiecie, tak jak na innych rynkach rozwiniętych, wyraźnie odczuwaliśmy wstrzemięźliwość firm, które były zainteresowane giełdowym debiutem.

Prognozy dotyczące 2024 r. dają pewną nadzieję na poprawę tej sytuacji. Inflacja w Polsce sukcesywnie spada, co w połączeniu z osłabieniem wzrostu gospodarczego może oznaczać rozpoczęcie w przyszłym roku cyklu obniżek stóp procentowych. Na świecie coraz odważniej mówi się o łagodzeniu polityki pieniężnej w drugiej połowie roku, co doprowadzi do odbicia na rynkach akcji. Stabilizacja warunków makroekonomicznych powinna się przełożyć na ożywienie na rynku IPO. Także historyczne trendy związane z giełdowymi debiutami sugerują, że w 2024 r. negatywna tendencja powinna zostać przełamana, a co za tym idzie, również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spodziewamy się wzrostu liczby debiutów na Głównym Rynku w stosunku do ostatnich lat.

Dla firm, które stoją przed decyzją dotyczącą giełdowego debiutu, łagodzenie polityki pieniężnej i ożywienie gospodarcze mogą być kluczowymi argumentami za przeprowadzeniem IPO. Obniżenie stóp procentowych prowadzi zwykle do wzrostu cen akcji, bo inwestorzy kierują wówczas swoje środki z bezpiecznych aktywów na rynek akcji, szukając na nim wyższych stóp zwrotu. Jednocześnie złagodzenie polityki pieniężnej przekłada się wprost na zwiększenie popytu, dzięki czemu rosną zyski przedsiębiorstw i w związku z tym atrakcyjność firm giełdowych. Na rynkach panują już umiarkowanie optymistyczne nastroje, które wywołały prognozy miękkiego lądowania gospodarki.

Dodatkowym bodźcem zachęcającym do debiutu mogą być rekordowe wyniki giełdowych indeksów. To skutek przede wszystkim poprawy nastrojów inwestorów na świecie, ale także umacniania się złotego oraz zmiany oceny polskich aktywów przez zagranicznych inwestorów po wyborach parlamentarnych. Zakończenie procesu przekazywania władzy i stabilizacja warunków politycznych również przełoży się na postrzeganie polskiego rynku przez inwestujących z zagranicy. Wzrost wycen oraz stabilizacja makroekonomiczna i polityczna będą sprzyjały giełdowym debiutom.

Doświadczenia ostatnich lat uczą nas jednak, by zawsze brać pod uwagę ryzyko pojawienia się kolejnego czarnego łabędzia. Dlatego z perspektywy firm rozważających IPO być może nie ma potrzeby czekać na stabilizację otoczenia rynkowego, a lepiej skorzystać z mniejszej konkurencji emitentów o uwagę inwestorów i szybciej pozyskać kapitał, nawet kosztem mniej satysfakcjonującej wyceny akcji.

parkiet.com

Firmy
Novaturas miał w 2023 r. 3,7 mln euro zysku netto
Materiał Promocyjny
ESG W NIERUCHOMOŚCIACH
Firmy
mWIG40 idzie w kierunku technologii. Tradycyjne branże wypadają
Firmy
Konkursy wyłaniają nowych prezesów
Firmy
AGD. Tani import drażni producentów
Firmy
CI Games planuje emisję akcji. Po jakiej cenie?
Firmy
Tworzywa sztuczne. Marzenia o wzroście popytu i marż