Zarząd Famuru z perspektywy mijającego roku (w maju 2021 r. ogłosił decyzję o zmianie strategicznych kierunków biznesowych) ocenia, że wejście w obszar OZE okazało się słusznym wyborem.

– Konsekwentnie budujemy coraz silniejszą pozycję. Poza rozwijanym obszarem fotowoltaiki planujemy skupiać się również na sektorach o największym potencjale wzrostu, które mogą odnosić korzyści w ramach transformacji energetycznej – zapowiada prezes Mirosław Bendzera.

Szczegóły umowy

Kilka dni temu na rynek trafiła informacja, że należący do grupy Famur Projekt Solartechnik sprzeda wszystkie udziały 32 spółek celowych do Spoleto, podmiotu należącego do Alternus Energy Group. Projekt Solartechnik świadczyć będzie również po sprzedaży usługę utrzymania farm fotowoltaicznych będących przedmiotem transakcji.

– Od początku naszego zaangażowania w sektor projektów solarnych położyliśmy nacisk na dynamiczny rozwój segmentu PV w ramach Grupy Famur. Połączone kompetencje TDJ, FAMUR i PST pozwoliły nam skupić się na realizacji planów rozwojowych w obszarze wielkoskalowej fotowoltaiki – mówi prezes Famuru. Dodaje, że umowa sprzedaży na rzecz Alternus Energy Group to pierwszy, ważny krok w budowaniu pozycji grupy w nowym segmencie i jednocześnie podsumowanie kilkumiesięcznej, intensywnej pracy wielu zespołów.

Wspomniane spółki celowe posiadają projekty PV o łącznej mocy około 184 MW, z czego około 134 MW jest w trakcie budowy.

W komunikacie giełdowym spółka informowała, że łączna wartość transakcji może wynieść około 750 mln zł. Finalizacja umowy nastąpi w momencie, gdy gotowe będzie co najmniej 45 MW.

– Wówczas zostanie rozliczona pierwsza faza transakcji i wtedy też uzyskamy zapłatę za wszystkie gotowe projekty oraz te będące w trakcie budowy, zgodnie ze stanem zaawansowania na tenże dzień. Nastąpi to nie później niż do końca listopada br. Z dzisiejszej perspektywy oceniamy, że rozliczymy wtedy około 500 mln zł przychodu z tej umowy – informuje prezes. Dodaje, że pozostały przychód będzie rozliczany w kolejnych miesiącach wraz z zaawansowaniem kolejnych etapów rozwoju projektów. Potwierdza, że maksymalna wartość transakcji może wynieść 750 mln zł.

To jedna z największych wartościowo transakcji w historii branży PV w Europie Środkowo-Wschodniej. Vincent Browne, prezes Alternus Energy, komentując transakcję, podkreślił, że celem jego firmy na najbliższe kilka lat jest osiągnięcie ponad 1 GW gotowych farm. Transakcja z PST zwiększa potencjał Alternusa do ponad 25 proc. docelowej mocy. Prezes zasygnalizował, że prowadzone są rozmowy z Projekt Solartechnik na temat kolejnych projektów.

Rozwój organiczny oraz współpraca

Rynek zastanawia się, jak obecnie wygląda rozwój projektów fotowoltaicznych, szczególnie w kontekście wojennych zawirowań, napiętych łańcuchów dostaw i wysokich cen surowców.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści parkiet.com za pół ceny

KUP TERAZ

– Wspomniane 134 MW, będące w trakcie realizacji, mają zakontraktowane i zabezpieczone dostawy kluczowych komponentów, m.in. paneli, stacji transformatorowych czy konstrukcji montażowych. Obecnie nie dostrzegamy istotnego zagrożenia w łańcuchu ich dostaw, jak również kosztów realizacji tych projektów – mówi szef giełdowej spółki. Dodaje, że niezależnie od tego, PST przy współudziale Famuru cały czas dynamicznie rozbudowuje posiadany portfel projektów, który aktualnie zbliża się do około 2 GW.

Famur chce być też aktywnym graczem na rynku fuzji i przejęć. Zdefiniował obszary priorytetowe pod kątem potencjalnych M&A, wśród których znajduje się między innymi energetyka wiatrowa, zarówno offshore, jak i onshore.

– Potwierdzeniem naszych działań w tym obszarze jest podpisany w maju br. list intencyjny z EDF Renewables dotyczący współpracy w zakresie energetyki wiatrowej. Rozpoczęliśmy też budowę własnych kompetencji w obszarze remontów i serwisowania turbin wiatrowych onshore – mówi prezes.

EDF Renewables jest obecne w Polsce od 2012 r. W portfelu ma projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych w różnej fazie rozwoju na 1 GW.

Notowania i wyniki

W piątek za akcję Famuru na GPW trzeba było zapłacić około 2,7 zł. To implikuje kapitalizację całej spółki wynoszącą niemal 1,6 mld zł. W stosunku do rekomendacji wydanej w grudniu 2021 r. przez Trigon DM kurs ma około 37-proc. potencjał wzrostowy.

Przychody grupy w I kwartale 2022 r. wyniosły 274 mln zł i były zbliżone do tych sprzed roku. Zysk operacyjny wzrósł do 54 mln zł z 44 mln zł, natomiast zysk netto spadł do 36 mln zł z 39 mln zł.

W segmencie maszyn górniczych przychody rok do roku poszły w dół o 10 mln zł. Z drugiej strony ten spadek został zniwelowany 10 mln zł sprzedaży z fotowoltaiki. Był to pierwszy pełen okres sprawozdawczy tego segmentu w wynikach Famuru.

EBITDA grupy w I kwartale 2022 r. wyniosła 95 mln zł i była o 4 proc. wyższa niż rok temu. Przepływy z działalności operacyjnej wzrosły o 1 proc., do 92 mln zł. Na koniec marca spółka miała 482 mln zł nadwyżki środków pieniężnych nad długiem finansowym (wobec kwoty 423 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku). współ. kmk