Jednostkowe przychody notowanego na NewConnect Inteliwise w I kwartale 2022 r. urosły o 37 proc., do prawie 1,4 mln zł. Kwartał do kwartału dynamika wynosi 23 proc. Natomiast zysk netto rok do roku spadł o 22 proc. Wpływ na to miały rosnące koszty, wynikające głównie ze zmian podatkowych na początku roku. Spółka podkreśla, że wypracowała zysk mimo wzrostu kosztów osobowych oraz przy wysokich nakładach na B+R, co wskazuje na poprawę efektywności biznesu. Nakłady na projekt B+R mają być rozliczane w kolejnych kwartałach (do II kwartału 2023 r.).

– Obecne zainteresowanie, podpisane kontrakty i zmiany w otoczeniu rynkowym powinny pozwolić na dwucyfrowy wzrost spółki w kolejnych kwartałach – ocenia Marcin Strzałkowski, prezes Inteliwise.

Na koniec marca spółka zatrudniała na etacie prawie 50 osób. Miała dodatnie przepływy operacyjne. Za 90 proc. jej przychodów odpowiadają abonamenty i licencje na usługi, głównie na (oparte na sztucznej inteligencji) chatboty, voiceboty oraz rozwiązania do infolinii firmowych. Spółka podkreśla, że przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu korzystają z usług chmurowych, które umożliwiają łatwe uruchomienie nawet złożonych rozwiązań informatycznych.

– Po stronie zagrożeń obserwujemy oczywiście rosnące koszty pracy, które mogą wpływać na marże naszych usług – dodaje prezes. Podkreśla przy tym, że w dobie dwucyfrowej inflacji oraz nieuniknionego spowolnienia, firmy będą próbować ratować marże. A to z kolei powinno mieć pozytywny wpływ na biznes Inteliwise, bo będzie oznaczać szukanie oszczędności, także poprzez automatyzację w obsłudze klienta czy sprzedaży

Obecnie kapitalizacja spółki na NewConnect wynosi około 15 mln zł.