Novaturas: akcje w IPO po 13,5 euro

Litewska spółka opublikowała prospekt emisyjny. Zapisy na akcje ruszają już jutro. Cenę maksymalną akcji ustalono na 13,5 euro. Maksymalna wartość oferty to niemal 290 mln zł.

Publikacja: 26.02.2018 08:42

Novaturas to największy operator turystyczny w krajach bałtyckich. Spółka zamierza wejść na GPW oraz na Nasdaq w Wilnie. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 27 lutego do 7 marca po cenie maksymalnej ustalonej na poziomie 13,5 euro oraz jej równowartości w polskich złotych (w przypadku inwestorów w Polsce), tj. 56.11 zł. Inwestorzy indywidualni w Polsce mogą składać zapisy w punktach obsługi klienta DM PKO BP (oferujący), a także w punktach firm wchodzących w skład konsorcjum detalicznego, tj. DM mBanku oraz BM Alior Bank. Z kolei inwestorzy indywidualni na Litwie i w Estonii mogą składać zapisy w dowolnej instytucji finansowej będącej członkiem Nasdaq Vilnius, w której posiadają rachunek maklerski.

Harmonogram zakłada, że w dniach od 26 lutego do 8 marca prowadzona będzie budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Współprowadzącymi księgę są: DM PKO BP, Trigon DM oraz Swedbank. Ostateczna liczba i ostateczne ceny oferowanych akcji zostaną ustalone 8 marca. W przypadku inwestorów instytucjonalnych, ostateczna cena może być wyższa niż maksymalna cena w zapisach dla inwestorów indywidualnych.

Oferta obejmuje 3.903.500 akcji, tj. 50 proc. istniejących, sprzedawanych przez niektórych z obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego – Central European Tour Operator S.a.r.l. (podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors). Novaturas - tak jak informował już wcześniej - nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków.

„W przypadku dużego popytu na akcje CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 1.249.120 akcji, tj. do 16 proc. istniejących akcji. Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się 50 proc. akcji w pierwszym scenariuszu lub do 66 proc. w przypadku uruchomienia dodatkowej puli" – czytamy w komunikacie prasowym.

Łączna wartość oferty publicznej, licząc według ceny maksymalnej dla inwestorów indywidualnych, może sięgnąć prawie 53 mln euro (niemal 220 mln zł) w przypadku, gdy ostatecznie ofertą objętych zostanie 50 proc. istniejących akcji, lub blisko 70 mln euro (około 290 mln zł), w przypadku zaoferowania i sprzedaży całej dodatkowej puli. Łączna kapitalizacja spółki, biorąc pod uwagę cenę maksymalną dla inwestorów indywidualnych, szacowana jest na ponad 105 mln euro (prawie 440 mln zł).

Łączna wartość oferty publicznej, licząc według ceny maksymalnej dla inwestorów indywidualnych, może sięgnąć prawie 53 mln euro (niemal 220 mln zł) w przypadku, gdy ostatecznie ofertą objętych zostanie 50 proc. istniejących akcji, lub blisko 70 mln euro (około 290 mln zł), w przypadku zaoferowania i sprzedaży całej dodatkowej puli. Łączna kapitalizacja spółki, biorąc pod uwagę cenę maksymalną dla inwestorów indywidualnych, szacowana jest na ponad 105 mln euro (prawie 440 mln zł).

Firmy
KNF zaakceptował nominacje trzech prezesów spółek skarbu państwa
Firmy
Olbrzymia awaria komputerów z Windowsem. Nie działają banki, lotniska, służby ratunkowe
Firmy
PZU, BOŚ i BGK mają zgody KNF na nowych prezesów
Firmy
Ruszyła druga wojna o „pocztomaty”. Poczta Polska liczy na zwrot akcji
Firmy
Rynek IPO w Europie odżywa. Warszawa czeka na Żabkę
Firmy
Wezwania w Polsce. Przejmujący nie są hojni