W stosunku do 2021 r. ich udział w obrotach wzrósł o 7 pkt proc. W II półroczu 2022 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 64 proc. obrotów, o 1 pp. więcej niż w I półroczu 2022 r. Słabszy rok mieli natomiast inwestorzy indywidualni. Ci w całym 2022 r. odpowiadali za 17 proc. handlu na rynku akcji. W 2021 r. było to 22 proc. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych spadł z 21 proc. do 19 proc. W samym II półroczu instytucje odpowiadały za 20 proc. obrotów, zaś klienci indywidualni za 16 proc.

Czytaj więcej

Unia rynków potrzebna, ale nie ułatwi biznesu polskim pośrednikom

Zagranica przejęła także „kontrolę” nad rynkiem pochodnych. Ich udział w obrotach w tej części rynku osiągnął rekordowy poziom 38 proc., o 11 pp. więcej niż w 2021 r. Krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 35 proc. w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi, o 3 pp. więcej niż w roku 2021. Instytucje krajowe odpowiadały za 27 proc. obrotów na tym rynku, co stanowi spadek o 14 pp. rdr. Udział inwestorów indywidualnych w obrotach opcjami wzrósł o 5 pp. rdr do 45 proc., natomiast inwestorzy zagraniczni i krajowi instytucjonalni odpowiadali za: 34 proc. (-1 pp. rdr) i 21 proc. (-4 pp. rdr) obrotów na tym rynku. Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł po 50 proc.

Klienci indywidualni kluczową rolę nadal odgrywają na rynku NewConnect. W 2022 r. odpowiadali za 84 proc. obrotów, co stanowi spadek o 4 pp. rdr. Udział inwestorów indywidualnych w II połowie 2022 r. wyniósł 86 proc., o 4 pp. więcej niż w I połowie 2022 r. W 2022 r. inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 11 proc. obrotów, o 4 pp. więcej niż w 2022 r., a zagraniczni - 5 proc. (o 1 pp. mniej rdr). Natomiast udział inwestorów instytucjonalnych i zagranicznych w II połowie 2022 r. wyniósł odpowiednio: 10 proc. (-1 pp. rdr) oraz 4 proc. (-2 pp. rdr).