Te pierwsze w wyniku jesiennego rajdu częściowo zdołały wyjść nad kreskę, jednak przy – średnio – kilkunastoprocentowych spadkach akcji portfele mieszane nie miały większych szans odrobić strat. Najlepszym funduszem mieszanym w 2022 r., który spełniał wymagany próg aktywów, był Investor Bezpiecznego Wzrostu, który finiszował z wynikiem minus 0,19 proc. Funduszem zarządza Michał Wiernicki, który odebrał statuetkę Złotego Portfela.

Investor Bezpiecznego Wzrostu to średniej wielkości fundusz – z końcem roku pracowały w nim 93 mln zł. Nie jest to typowy fundusz mieszany, raczej rozwiązanie dla bardziej zachowawczych inwestorów. Trzon portfela stanowią papiery skarbowe i inne o wysokiej wiarygodności. Fundusz ma domieszkę papierów korporacyjnych, o również wysokiej wiarygodności kredytowej. Investor Bezpiecznego Wzrostu szuka też zysków poprzez krótkoterminowe inwestycje małej części portfela w aktywa inne niż obligacje, uczestnicząc na przykład w wezwaniach na akcje.

Wiernicki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i specjalizuje się w rynku długu – poza wspomnianym funduszem, w Investors TFI odpowiada także za dwa inne produkty o defensywnym charakterze. Investors TFI to największe TFI niezwiązane z bankową czy ubezpieczeniową grupą kapitałową. paan

parkiet.com