REKLAMA
REKLAMA

Nawigacja

Banki | Leszek Czarnecki współpracuje z Nathanielem Rothschildem

Getin, należący do Leszka Czarneckiego, oraz fundusz JNR Acqusitions, zarządzany przez Nathaniela Rothschilda, podpisały umowę kupna akcji Górnośląskiego Banku Gospodarczego. Walory sprzedają BPH PBK i Kopex. Pierwsza z nich otrzyma za swój pakiet 255 mln złotych. Druga sprzeda walory za blisko 37 mln zł.

Getin na zakup akcji (z prawem poboru) banku chce wyemitować walory za ponad 300 mln zł. - Gwarantuję objęcie całej nowej emisji Getinu - powiedział wczoraj Leszek Czarnecki. Nadwyżka z emisji (50 mln zł) może być przeznaczona na dokapitalizowanie GBG. JNR Acqusitions obejmie walory należące obecnie do giełdowego Kopeksu (10,32%). Realizacja transakcji jest uzależniona od uzyskania przez obu nabywców stosownych zezwoleń UOKiK i Komisji Nadzoru Bankowego.

Zgodnie z podpisaną umową, fundusz będzie świadczył usługi zarządzania śląskim bankiem. Docelowo Nathaniel Rotschild ma zostać członkiem rady nadzorczej GBG i Getinu. JNR przysługiwać będzie w 2005 r. m.in. opcja konwersji walorów śląskiego banku na akcje Getinu.

Walorów GBG nie sprzedaje na razie Węglokoks, który ma 15% walorów. - Nie negocjowaliśmy z tym akcjonariuszem. Nie wykluczamy jednak odkupienia od niego akcji w przyszłości - wyjaśnił L. Czarnecki.

Zakup na dłużej

Zarówno przedstawiciele funduszu, jak i właściciel Getinu podkreślili wczoraj, że kupno GBG to inwestycja długofalowa i nie zamierzają go sprzedawać w najbliższym czasie. Nowi właściciele chcą rozszerzyć działalność banku na całą Polskę. - Planujemy dalszy rozwój sieci sprzedaży, wprowadzenie nowych produktów oraz nowego systemu informatycznego - powiedział wczoraj L. Czarnecki.

Zapowiedział, że fundusz należący do Nathaniela Rotschilda oraz Getin będą także współpracować przy kolejnych inwestycjach w Europie Środkowowschodniej, m.in. w Rosji.

Podpisanie umowy sprzedaży GBG spowodowało, że kurs BPH PBK spadł o 2,7% (380 zł), a Kopeksu wzrósł o 15% (61,2 zł). Na sprzedaży akcji BPH PBK zarobił około 70 mln zł brutto. W jego księgach pakiet 71% akcji został wyceniony na 185 mln zł. Kopex dostanie 36,95 mln zł (akcje są zaksięgowane za 14 mln zł).

Kto kupuje Górnośląski Bank Gospodarczy

Leszek Czarnecki jest indywidualnym inwestorem, właścicielem m.in. giełdowego Getinu i byłym głównym akcjonariuszem EFL. Jego cały majątek jest wart około miliarda złotych. Nathaniel Rothschild jest inwestorem finansowym, właścicielem JNR Acqusitions. Nie jest zaangażowany w kierowanie operacyjne angielskiego banku NM Rothschild. Jest natomiast jego udziałowcem, a z osobami zarządzającymi jest związany rodzinnie.

Mocny, ale regionalny

GBG jest bankiem detalicznym, specjalizującym się w finansowaniu zakupu samochodów poprzez kredyt i leasing. Współpracuje także z samorządami terytorialnymi. Posiada mocną pozycję na południu Polski w regionie katowickim, bielskim oraz krakowskim i opolskim. GBG prowadzi 55,2 tys. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, co plasuje go na 14. miejscu w Polsce po Raiffeisen Banku, a przed gdyńską Nordeą i krakowskim Deutsche Bankiem PBC. GBG posiada 44 placówki oraz dysponuje siecią 40 bankomatów. Na koniec 2003 roku zatrudniał około 960 pracowników. Wartość aktywów banku sięga 204 mln zł, co daje mu 29. pozycję w Polsce. Po trzech kwartałach ub.r. GBG osiągnął zysk netto w wysokości 32 mln zł, wobec 36 mln zł w całym 2002 roku. Ze wskaźnikiem ROE (zwrot na kapitale) wynoszącym ponad 20% jest tym samym jednym z najzyskowniejszych banków w Polsce i Europie.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA