REKLAMA
REKLAMA

Firmy

Geotrans z apetytem na przejęcia

Oprócz rozmów dotyczących nabycia udziałów w Apanecie intencją spółki jest akwizycja podmiotu z branży inżynieryjnej.

Zarząd Geotransu, firmy zajmującej się gospodarką odpadową, zdecydował, że podczas walnego zgromadzenia, planowanego na 30 czerwca, będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 1 mln zł (55 proc. zysku osiągniętego w 2015 r.), co daje 0,2 zł na akcję. Przy obecnym kursie – w środę przed południem notowania spółki spadały o ułamek procenta, do 6,28 zł – oznaczałoby to stopę dywidendy rzędu 3,2 proc. Terminem ustalenia prawa do dywidendy jest 7 lipca, zaś jej wypłaty miałaby nastąpić 21 lipca 2016 r. Zgodnie z zamierzeniem zarządu pozostała część zysku, a więc 764,8 tys. zł, zostanie przeznaczona na wzrost kapitału zapasowego. – Dobra i stabilna sytuacja finansowa spółki pozwala na istotne podzielenie się zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Chcemy, aby akcjonariusze poza korzyściami wynikającymi ze wzrostu wartości giełdowej firmy byli nagradzani poprzez korzystanie z prawa do dywidendy – powiedział Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu.

Pozostawione w spółce środki będą przeznaczone na  zwiększenie kapitałów rezerwowych, które mogą zostać wykorzystane do realizacji planowanych akwizycji w 2016 r. Pod koniec kwietnia spółka informowała o zawarciu term-sheet w sprawie nabycia znaczącego pakietu akcji Apanetu, podmiotu prowadzącego działalność w dziedzinie ochrony środowiska na rynku cleantech (m.in. branża systemów sterowania i kontroli zużycia mediów). – Oprócz rozmów dotyczących zakupu udziałów w Apanecie, naszą intencją jest przejęcie podmiotu z branży inżynieryjnej. Chcielibyśmy wejść w perspektywiczny sektor robót budowlano-montażowych, szczególnie dla firm z bliskiej nam branży wodno-kanalizacyjnej. Wierzymy, że obydwie akwizycje sfinalizujemy jeszcze w tym roku i przyczynią się one do wzrostu skali naszej działalności oraz wygenerowania istotnych synergii – ujawnił Weremczuk.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA