Firmy

Szykuje się batalia o ponad 25 mln zł

DM IDMSA, jako akcjonariusz Bowimu (ma pakiet akcji stanowiący 13,9 proc. w kapitale i 10,5 proc. głosów na WZA), wystąpił do sądu o zablokowanie umowy inwestycyjnej, jaką ten hurtownik podpisał w grudniu 2010 r. z Konsorcjum Stali.

DM IDMSA, jako akcjonariusz Bowimu, wystąpił do sądu o zablokowanie umowy inwestycyjnej, jaką ten hurtownik podpisał w grudniu 2010 r. z Konsorcjum Stali.

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak mw Michał Walczak

Sąd Okręgowy w Katowicach w ramach zabezpieczenia powództwa zakazał wykonania umowy. DM IDMSA ma teraz dwa tygodnie na złożenie powództwa pod rygorem upadku zabezpieczenia. Jak czytamy w komunikacie, zdaniem DM IDMSA wykonanie zobowiązań wynikających z porozumienia naruszałoby interes Bowimu oraz jego akcjonariuszy.

W 2010 r. Bowim i Konsorcjum Stali odstąpiły od połączenia. Na podstawie nowej umowy inwestycyjnej Bowim spłacił dług wobec Konsorcjum, emitując 2,47 mln akcji (12,7 proc. kapitału i 9,5 proc. głosów) po 8,5 zł. Zgodnie z umową od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca tego roku Bowim ma pierwszeństwo odkupienia papierów. Natomiast od 1 lipca do 16 lipca tego roku to Konsorcjum ma prawo żądać od Bowimu odkupienia pakietu po cenie 8,5 zł za akcję powiększonej o odsetki, czyli ponad 21 mln zł. Kara za niewykonanie umowy to 25 mln zł.

Według naszych informacji Konsorcjum zamierza skorzystać z uprawnienia.

Na giełdzie akcje Bowimu są warte zaledwie 3,3 zł (kurs spada sukcesywnie od debiutu na początku 2012 r.), natomiast kondycja finansowa hurtowników stali jest nie najlepsza. Bowim w I kwartale miał 1,7 mln zł straty netto. Konsorcjum 3 mln zł straty. Obie firmy na koniec I kwartału miały po 1,2 mln zł środków pieniężnych.

Papiery Bowimu są prezentowane w bilansie Konsorcjum jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży i są wyceniane według ceny zakupu. Jest ryzyko, że w przypadku niewykonania umowy i sporu sądowego Konsorcjum będzie musiało przeszacować wartość pakietu według ceny rynkowej – a to oznacza dużą stratę (papierową).

Z prezesem DM IDMSA Grzegorzem Leszczyńskim nie udało się nam skontaktować. Nie uzyskaliśmy również komentarza od Roberta Wojdyny, prezesa Konsorcjum Stali.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.