Wierzytelności

Kąkolewski: Sprawozdania zawierały rzetelne dane

Konrad Kąkolewski, były prezes GetBacku odniósł się do wczorajszego komunikatu KNF. Komisja opisała w nim mechanizmy, które miały przyczynić się do zawyżania wyników windykatora. Nadzorca miał też wątpliwości odnośnie do zakupu przez GetBack firmy EGB Invetments. Kąkolewski odpiera jednak wszystkie zarzuty.

Konrad Kąkolewski, były prezes firmy windykacyjnej GetBack.

Foto: Archiwum

Poniżej publikujemy treść pełnego oświadczenie Kąkolewskiego.

Oświadczenie

W nawiązaniu do wydanego w dniu 29 maja 2018 r. komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spółki Getback S.A. uprzejmie informuję, iż w okresie pełnienia przeze mnie funkcji Prezesa Zarządu księgowość spółki była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a sprawozdania finansowe zawierały rzetelne dane. Sprawozdanie finansowe Getback S.A. oraz poszczególnych funduszy sekurytyzacyjnych obsługiwanych przez spółkę (ponad 30 funduszy) pochodzące z okresu wskazywanego przez Komisję tj. I półorocze 2017 roku podlegało przeglądom niezależnych audytorów i nie budziły one zastrzeżeń. Pragnę podkreślić, że każde z TFI powoływało niezależnych biegłych dokonujących przeglądów sprawozdań finansowych funduszy wedle swojego uznania i w sposób odrębny od Getback S.A.

Wszelkie transakcje zakupu lub sprzedaży portfeli wierzytelności odbywały się pod nadzorem TFI, a wyceny portfeli wierzytelności odzwierciedlane w księgach funduszy były sporządzane zgodnie z przepisami przez niezależnych wyceniających powołanych w sposób niezależny od Getback S.A. przez poszczególne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Jeżeli chodzi o zakup spółki EGB Investment S.A. transakcja przynosiła wymierne korzyści ekonomiczne dla Getback S.A., została zawarta w oparciu o wnikliwe due diligence prawne oraz finansowe, a następnie sporządzoną wycenę transakcji przeprowadzoną przez wyspecjalizowane i profesjonalne niezależne podmioty zewnętrzne.

Wierzę, że odpowiednie organy do tego powołane zbadają zastrzeżenia zgłoszone przez Komisję. Ze swojej strony zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami pozostaję w pełnej dyspozycji Prokuratury Regionalnej prowadzącej sprawę, tak aby dostarczyć wszelkie informacje umożliwiające jej wyjaśnienie.

Z poważaniem

Konrad Kąkolewski

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.