REKLAMA
REKLAMA

Surowce i paliwa

JSW: obniżka ratingu do „B-„

Agencja EuroRating szacuje, że jastrzębska spółka może wygenerować w 2015 r. ponad 1 mld zł straty.
Foto: Bloomberg

W środę agencja ratingowa EuroRating obniżyła poziom ratingu kredytowego nadanego spółce JSW do 'B-' z 'B+'. Jednocześnie utrzymana została negatywna perspektywa ratingu. Zdaniem agencji kolejne obniżenie poziomu oceny wiarygodności kredytowej JSW związane jest z szacunkami agencji dotyczącymi szybkiego pogarszania się kondycji finansowej spółki, wynikającego z utrzymywania się bardzo niskich cen węgla energetycznego i koksującego na rynkach światowych, co – przy wysokich i utrzymujących się nadal na praktycznie niezmienionym poziomie kosztach ponoszonych przez JSW – skutkuje generowaniem przez spółkę wysokich strat już na poziomie znormalizowanego wyniku operacyjnego. Według EuroRating sytuację spółki dramatycznie pogarsza obecnie dodatkowo nieodpowiedzialna postawa związków zawodowych, które poprzez sparaliżowanie strajkiem zakładów wydobywczych, przyczyniają się do dalszego zmniejszania przychodów i powiększania strat generowanych przez spółkę.

Agancja szacuje, że przy utrzymaniu się obecnych tendencji w kolejnych kwartałach jastrzębska spółka może wygenerować w 2015 r. stratę przekraczającą 1 mld zł. Agencja ocenia, iż bez szybkiego wznowienia wydobycia węgla oraz bez podjęcia niezwłocznych i zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych, mających na celu zmniejszenie poziomu i uelastycznienie ponoszonych kosztów oraz zwiększenie efektywności wydobycia węgla, JSW będzie w coraz większym stopniu zagrożona utratą płynności finansowej i w konsekwencji upadłością.

W tym kontekście EuroRating zwraca uwagę na fakt, że ponieważ zarząd jastrzębskiej spółki nie planuje redukcji zatrudnienia i zamykania kopalń – spółka nie może ubiegać się o ewentualną pomoc publiczną. Ponadto, biorąc pod uwagę dotychczasową uległą postawę rządu wobec związków zawodowych oraz brak woli przeprowadzenia reform strukturalnych w górnictwie (w tym m.in. anulowania tzw. Karty Górnika), EuroRating nie spodziewa się również, aby zarząd JSW (której większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa) otrzymał istotne poparcie dla przeprowadzania koniecznych głębszych procesów restrukturyzacyjnych mających na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki. Jest to obecnie jedna z przesłanek do utrzymywania przez agencję negatywnej perspektywy dla nadanego ratingu.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA