Tag: EuroRating

Powiązane

Organizacje

Niższy rating kredytowy dla CD Projektu

Agencja EuroRating obniżyła ocenę spółki z „BBB” do „BBB-” . Perspektywę ratingu zmieniła z negatywnej na stabilną.

Negatywna perspektywa dla PGNiG i pozytywna dla Orlenu

EuroRating ocenia, że planowana fuzja obu koncernów będzie miała ujemny wpływ na gazowniczą spółkę i pozytywny na paliwową. Ponadto doprowadzi do dalszej monopolizacji rynku i zależności od państwa.

Lepsza perspektywa ratingu SGB-Banku

Agencja EuroRating podwyższyła perspektywę ratingu kredytowego nadanego bankowi SGB-Bank z negatywnej na stabilną. Sama ocena została utrzymany na poziomie B.

Obniżone perspektywy ratingów mBanku i Millennium

EuroRating utrzymał oceny wiarygodności kredytowej obu banków, ale ze względu na sprawę frankową obniżył ich perspektywę ze stabilnej na negatywną.

Ratingi frankowych banków pod lupę?

Rosnąca liczba spraw sądowych i większe ryzyko porażek banków mogą skłaniać agencje ratingowe do korygowania ratingów lub ich perspektyw.

Gorsza perspektywa Getin Noble Banku

Agencja EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego Getin Noble Banku ze stabilnej na negatywną. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B-.

Kolejne cięcie ratingu Idea Banku

Agencja EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany bankowi Idei z 'CCC' do 'CC'. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Obniżony rating Idea Banku

EuroRating obniżyła rating kredytowy banku Leszka Czarneckiego z 'B+' do 'CCC'. Agencja wskazuje na możliwe kroki administracyjne, które wobec instytucji mogą podjąć KNF czy BFG.

EuroRating o ocenach Getin Noble i Idea Banku

Agencja zmieniła perspektywę ratingu Getinu z negatywnej na stabilną. Utrzymano perspektywę i ocenę wiarygodności kredytowej Idei.

Wyższy rating Santander Consumer Banku

EuroRating podwyższył ocenę wiarygodności kredytowej Santander Consumer Banku o jeden stopień, z BBB- do BBB. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.