REKLAMA
REKLAMA

Przemysł

Ursus z mniejszą stratą

Lubelska spółka wciąż walczy o przetrwanie. W jej wynikach pojawiły się efekty prowadzonej restrukturyzacji.
Foto: materiały prasowe

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. strata netto Ursusa zmniejszyła się do 38,8 mln zł z 51,3 mln zł zanotowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na poziomie wyniki operacyjnego grupa zanotowała 12,5 mln zł zysku wobec 44,3 mln zł straty przed rokiem. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 87,3 mln zł i były o prawie 39 proc. niższe niż rok wcześniej.

Jak ponadto w raporcie, działania podejmowane przez Ursusa koncentrowały się na działaniach mających doprowadzić do finalizacji procesu dezinwestycji oraz urentownieniu działalności przy jednoczesnym poszukiwaniu kapitału celem odzyskania pełnych mocy produkcyjnych w spółce. - Efekty tych działań pozwoliły na uzyskanie środków na bieżącą działalność operacyjną spółki i w dalszym ciągu toczone negocjacje i ustalenia prowadzą do odzyskania kondycji finansowej przez spółkę. W związku z powyższym za istotne należy przyjąć przesłanki o kontynuacji działalności w formie nakreślonej przez konsekwentnie realizowany plan restrukturyzacyjny. W ramach realizacji planu restrukturyzacji spółka podejmuje kroki w celu realizacji zadania związanego z dezinwestycjami - wyjaśnia zarząd Ursusa.

W Ursusie cały czas trwa walka o przetrwanie, a najbliższe tygodnie mogą być kluczowe dla przyszłości firmy. Trwająca od końca 2018 r. restrukturyzacja stoi bowiem pod znakiem zapytania. Władze firmy muszą walczyć w sądzie o możliwość jej kontynuacji, ponieważ niedawno przyspieszone postępowanie układowe zostało umorzone. Decyzja sądu nie jest prawomocna, bo zarząd wniósł zażalenie. Dla spółki jest to kluczowa sprawa, ponieważ daje jej to ochronę przed wierzycielami. Ci natomiast są coraz mniej cierpliwi. Banki PKO BP i Getin Noble złożyły w sądzie wnioski o ogłoszenie upadłości spółki. Sąd wstrzymał jednak ich rozpoznanie do czasu prawomocnego zakończenia przyspieszonego postępowania układowego. W odpowiedzi Ursus wykazał brak przesłanek do uwzględnienia  wniosków banków.

Podczas piątkowej sesji za papiery Ursusa  płacono na giełdzie ok. 0,60 zł, co oznacza zniżkę o 2,6 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA