Przemysł

Alumetal z wyższą dywidendą

Producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych zakłada poprawę wyników w 2019 r. pomimo osłabienia koniunktury w przemyśle motoryzacyjnym. Inwestorzy mogą też liczyć na wysoką dywidendę.

Marek Kacprowicz, prezes Alumetalu.

Foto: Archiwum

W ocenie zarządu Alumetalu cele finansowe zawarte w programie opcji menedżerskich, zakładające uzyskanie w 2019 r. EBITDA na poziomie 129,1 mln zł i 94,9 mln zł zysku netto, są do zrealizowania.

Inwestycje i dywidenda

– Wolumen sprzedaży w I kwartale będzie lepszy niż rok wcześniej. Liczymy, że mocne wolumeny z początku roku przeniosą się na kolejne kwartały i cele z opcji są w naszym zasięgu – ocenia Agnieszka Drzyżdżyk, członek zarządu Alumetalu.

Niewiadomą pozostaje jednak koniunktura w motoryzacji. W 2018 r. produkcja samochodów w Unii Europejskiej spadła o prawie 3 proc. przy utrzymaniu poziomu sprzedaży. Jesienią 2018 r. na rynku wystąpiły zawirowania w związku z wejściem w życie od września kolejnych obostrzeń w zakresie limitów emisji spalin pojazdów samochodowych. – Rynek daje niejednoznaczne sygnały. Nie możemy narzekać na poziom zamówień, ale wielu naszych klientów boryka się ze zmiennością produkcji, co powoduje, że jest większa presja na marże na rynku ze strony odbiorców – wskazuje Drzyżdżyk.

Plany, plany, plany...

Plany na 2019 r. obejmują modernizację zakładu w Kętach, gdzie spółka chce wdrożyć nowoczesną technologię produkcji aluminiowych stopów odlewniczych celem poprawy wydajności oraz jej efektywności technologicznej i kosztów. Firma chce przeznaczyć na ten cel do 55,6 mln zł. Wydatki mają być ponoszone w latach 2019–2020. W tym roku łączne nakłady inwestycyjne Alumetalu wyniosą ok. 40 mln zł wobec 34 mln zł wydanych w 2018 r.

Dobra sytuacja finansowa firmy sprawiła (wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec 2018 r. był na poziomie 0,9), że zarząd rekomendował wypłatę wyższej dywidendy niż przed rokiem. – Niskie zadłużenie i solidne przepływy gotówkowe dają nam możliwość wypłaty dywidendy i finansowania dalszego rozwoju – wyjaśnia Marek Kacprowicz, prezes Alumetalu. Propozycja zakłada wypłatę 4,08 zł na akcję, co przy obecnym kursie rynkowym oznacza stopę dywidendy na poziomie ok. 9 proc.

W 2018 r. spółka miała 121,4 mln zł EBITDA i 90,4 mln zł znormalizowanego zysku netto, co oznacza poprawę rok do roku odpowiednio o 25 i 34 proc. Przychody wyniosły 1,65 mld zł i były o 14 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.