Portfel fundamentalny

W grudniu średnie spółki robią więcej miejsca „maluchom”

Większość inwestycyjnych pomysłów ekspertów uczestniczących w listopadowym typowaniu okazała się trafiona. Czy spółki wskazane do portfeli na grudzień pozwolą podtrzymać dobrą passę?
Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski

Wyniki za listopad pokazały, że można zarabiać w okresie zmiennej koniunktury na rynku i że odpowiednia selekcja firm w portfelu jest niezwykle istotna. Analitycy typujący spółki do portfeli fundamentalnych „Parkietu" mieli nosa, stawiając przed miesiącem na małe i średnie spółki, które w listopadzie przewodziły zwyżkom. Duża ekspozycja portfeli na ten segment rynku miała pozytywne przełożenie na stopy zwrotu. Tym samym udało się uniknąć w portfelach strat w związku z korektą, której doświadczyło wielu przedstawicieli WIG20. Dodatkowych emocji dostarczył sezon publikacji raportów finansowych za III kwartał. Nie zabrakło zaskoczeń, które zatrzęsły notowaniami niejednej spółki.

Wyniki spółek kluczowym argumentem

Listopadowe odbicie cen na szerokim rynku akcji zachęciło typujących do realizacji zysków. Tym bardziej że dwucyfrowe stopy zwrotu nie należały w tym okresie do rzadkości – w ten sposób wyróżniły się papiery spółek Budimex, Dom Development, PA Nova czy Vigo System. W rezultacie w portfelach przygotowanych na grudzień zabrakło miejsca dla spółek, które pozwoliły w ostatnim czasie solidnie zarobić. Jednocześnie pojawiło się sporo nowych propozycji.

Z analizy propozycji zgłoszonych do grudniowych portfeli wynika, że typujący tym razem szukają swojej szansy przede wszystkim wśród małych spółek z sWIG80, do których dość ostrożnie podchodzili w poprzednich miesiącach. Korektę w tym segmencie rynku, która w poprzednich miesiącach uatrakcyjniła wyceny, niektórzy z naszych typujących potraktowali jako doskonałą okazję do tańszych zakupów. Ich szczególną uwagę zwróciły te firmy, które dodatkowo pochwaliły się solidnymi wynikami kwartalnymi, dając tym samym nadzieję, że pozytywny trend w wynikach utrzyma się w kolejnych okresach.

Mniejsi na celowniku

Jedną z takich okazji może być Enter Air, na którego w grudniu postawiło aż pięciu brokerów (z czego w dwóch portfelach przewoźnik pojawił się jako nowa spółka). Enter Air jest jednym z beneficjentów rosnącego rynku turystycznego. Przewoźnikowi sprzyja popyt na przewozy czarterowe w kraju i za granicą oraz osłabienie kondycji konkurentów, co przekłada się na wzrost przychodów i zysków. – Bardzo dobry wynikowo 2019 rok i zapowiadana przez zarząd kontynuacja wzrostów w 2020 roku – argumentują swój wybór analitycy z Domu Analiz SII.

Na celowniku czterech biur maklerskich znalazły się akcje PlayWaya, który w zakończonym sezonie raportów sprawił jedną z największych pozytywnych niespodzianek. Wydawca gier wypracował w III kwartale zysk ponad dwukrotnie wyższy, niż spodziewał się tego rynek. Tym samym pojawiła się szansa na wyższą dywidendę.

Szanse na kontynuację pozytywnego trendu eksperci dostrzegli też w przypadku ZPUE. Eksperci docenili, że producent urządzeń elektrycznych zaprezentował najlepsze wyniki finansowe od lat. Narastająco po trzech kwartałach 2019 roku spółka wypracowała 32,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec starty netto w wysokości 8,5 mln zł rok wcześniej.

Jeśli chodzi o reprezentowane w portfelach branże, w grudniu zainteresowaniem wciąż cieszą się producenci i wydawcy gier. Rozchwytywany był głównie PlayWay, ale eksperci wciąż widzą potencjał w Ten Square Games czy 11 bit studios. Coraz więcej zwolenników mają też spółki związane z branżą medyczną, takie jak firmy biofarmaceutyczne czy producenci urządzeń medycznych. Stąd obecność w portfelach takich spółek jak Celon Pharma, Mabion, Synektik czy Master Pharm. Warto zauważyć, że są to branże stosunkowo odporne na zmiany koniunktury gospodarczej, co oznacza, że część typujących wybiera bardziej defensywne strategie.

Zyskowny listopad

Spadek WIG w minionym miesiącu nie przeszkodził ekspertom tworzącym portfele fundamentalne w osiągnięciu dodatnich stóp zwrotu. Pozytywne przełożenie na wyniki w listopadzie miała duża ekspozycja na segment średnich i małych spółek, których akcje akurat drożały. Uśredniona stopa zwrotu ze wszystkich siedmiu portfeli była w zakończonym miesiącu 3,7 proc. na plusie, podczas gdy indeks szerokiego rynku spadł o 0,5 proc. Listopadowy wynik okazał się również lepszy od portfela technicznego, którego osiągnięcia podsumowaliśmy w poprzednim „Parkiecie". Eksperci od analizy wykresów wykazali się tylko 1-proc. zyskiem.

W zakończonym miesiącu najbardziej zyskowny okazał się portfel zarządzany przez analityków z Haitong Banku. Listopad zamknęli 6,6-proc. stopą zwrotu, wyprzedzając Dom Analiz SII i DM TMS Brokers, które w ciągu miesiąca zwiększyły stan posiadania odpowiednio o 4,5 i 4,1 proc. Pozostali uczestnicy rywalizacji musieli się zadowolić skromniejszym zyskiem.

Po jedenastu miesiącach tegorocznej rywalizacji z rynkiem dodatnią stopą zwrostu z inwestycji mogą się pochwalić wszystkie biur maklerskie. Na pozycji lidera umocnili się analitycy Haitong Banku – od początku roku ich stopa zwrotu to ponad 36 proc. Wyprzedzają ekspertów Noble Securities, których portfel jest 24,3 proc. na plusie. Na trzeciej pozycji są analitycy z BM BNP Paribas – ich portfel powiększył się o prawie 21 proc.

Łącznie od początku roku portfele naszych ekspertów mają dodatnią uśrednioną stopę zwrotu na poziomie 19,4 proc. To wynik wyraźnie lepszy od WIG, który w tym samym czasie był 0,3 proc. pod kreską.

Zasady budowy portfeli fundamentalnych

W skład każdego z portfeli wchodzi nie mniej niż pięć i nie więcej niż dziesięć spółek wytypowanych przez ekspertów z biur maklerskich biorących udział w naszej rywalizacji. Mogą to być dowolne firmy wchodzące w skład WIG, przy czym pomijane są te z kursem poniżej 1 zł. Udziały spółek w portfelu są równe. Nie ma w nim gotówki. Wszelkie modyfikacje składu możliwe są raz w miesiącu (pod jego koniec), przy czym po każdej rewizji liczba spółek w portfelu może się zmienić (musi się jednak stale mieścić w przedziale od pięciu do dziesięciu). Rozliczenie inwestycji następuje według kursów akcji z zamknięcia ostatniej sesji miesiąca. Stopy zwrotu są kumulowane z miesiąca na miesiąc, uwzględniając wypracowane wcześniej wyniki. W wyliczeniach pomijane są koszty transakcji. W wynikach inwestycji uwzględniane są dywidendy. JIM

 

DM BDM

Z PORTFELA WYPADAJĄ:

- CI Games | Rozczarowująca sprzedaż najnowszej części „Snipera".

- Grupa Azoty, Sonel | Zmiana struktury portfela.

- Orzeł Biały | Realizacja zysków.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

- Enter Air | Wyniki za III kwartał wyraźnie powyżej oczekiwań.

- PlayWay | Wyniki za III kwartał wyraźnie powyżej oczekiwań.

- TIM | Mocne wyniki za III kwartał, szczególnie w 3LP, i wypłata atrakcyjnej (8 proc.) dywidendy w grudniu.

- ZPUE | Wyniki za III kwartał najlepsze od czterech lat.

BM BNP Paribas

Z PORTFELA WYPADAJĄ:

- Budimex, Rainbow Tours | Realizacja zysków.

- Dino Polska | Zamiana na bardziej atrakcyjne walory.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

- Arctic Paper | Oczekujemy przełożenia się korzystnych warunków rynkowych (spadające ceny celulozy) na dobre wyniki w kolejnych kwartałach.

- Celon Pharma | Oczekujemy, że powrót do wzrostów sprzedaży leków Salmex i Valzek przyczyni się do odbicia wyników od IV kwartału 2019 r., duży potencjał mają także projekty nowych leków, których kolejne fazy badań kończą się w najbliższych kwartałach.

- LiveChat | Spółka kontynuuje poprawę wyników z uwagi na rozszerzenie oferty, jak i poprawę sprzedaży oraz ARPU głównego produktu.

Haitong Bank

Z PORTFELA WYPADAJĄ:

- Asseco Poland, Comarch, LPP, Tauron | Przebudowa portfela.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

- 11 bit studios | Atrakcyjna wycena.

- Dino Polska | Jakościowy typ w portfelu.

- Kruk | Liczymy na kontynuację odbicia notowań, za czym przemawia atrakcyjna wycena.

- PlayWay | Doceniamy poprawę wyników kwartalnych.

Millennium DM

Z PORTFELA WYPADAJĄ:

- Enea, Kruszwica | Ustępują miejsca atrakcyjniejszym spółkom.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

- Agora | Dobre wyniki za III kwartał, a repertuar kinowy zapowiada kolejne rekordy w końcówce tego roku.

- Selena | Rosnąca sprzedaż i zyski oraz umiarkowane zadłużenie, przy relacji wskaźnika ceny do zysku poniżej 7.

Noble Securities

Z PORTFELA WYPADAJĄ:

- AC, Grupa Azoty, Neuca, Ten Square Games, Toya | Zmiana struktury portfela.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

- Mabion | Finalizacja rejestracji w Europie (EMA) i USA (FDA) zwiększa szanse na skokową poprawę wyceny spółki, a  zabezpieczenie jej płynności poprawia jej zdolność negocjacyjną.

- PlayWay | Mocne wyniki za III kwartał 2019 r.

- Synektik | Realizacja strategii i poprawa marż w 2019 r. zwiększa szanse na kontynuację poprawy w 2020 r.

- ZPUE | Mocne wyniki za III kwartał 2019 r.

Dom Analiz SII

Z PORTFELA WYPADAJĄ:

- Delko, Vigo System | Realizacja zysku.

- Bogdanka, Grupa Azoty, Pozbud | Zmiana struktury portfela.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

- Enter Air | Bardzo dobry wynikowo 2019 rok i zapowiadana przez zarząd kontynuacja wzrostów w 2020 roku.

- Master Pharm | Poprawa wyników w III kwartale, liczymy na kontynuację pozytywnych tendencji w kolejnym kwartale oraz na istotną poprawę rezultatów w 2020 roku.

- Mercor, PlayWay, ZPUE | Wyraźna poprawa wyników w minionym kwartale.

DM TMS Brokers

Brak zmian w portfelu na grudzień. |

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.