Kryptowaluty

Cyfrowe waluty banków centralnych

Obecnie na świecie działają trzy detaliczne CBDC – na Bahamach, na wschodnich Karaibach i w Nigerii – a jeden wkrótce pojawi się na Jamajce. Istnieje 28 programów pilotażowych, a 68 banków centralnych poinformowało publicznie o swoich pracach nad CBDC
Foto: Adobestock

Cyfrowe waluty banku centralnego (CBDC) są w centrum uwagi. Ale powody ich wydawania różnią się w zależności od kraju, podobnie jak podejścia polityczne i projekty techniczne.

Jeśli chodzi o czynniki napędzające rozwój CBDC, większość projektów pochodzi z cyfrowych i innowacyjnych gospodarek. Sprzedaż detaliczna CBDC jest bardziej zaawansowana tam, gdzie gospodarka nieformalna jest większa. Żaden z badanych projektów nie ma na celu zastąpienia gotówki – wszystkie mają na celu zapewnienie cyfrowego uzupełnienia – wynika z analizy Bank for International Settlements (BIS) .

Jeśli chodzi o projekty techniczne okazuje się, że coraz więcej banków centralnych rozważa architektury „hybrydowe" lub „pośrednie", w których CBDC jest podobnym do gotówki bezpośrednim roszczeniem wobec banku centralnego, ale sektor prywatny zarządza wszystkimi działaniami skierowanymi do klientów. Tylko kilka rozważa projekty „bezpośrednie", w których bank centralny przejmuje część lub całość płatności po stronie klienta. Obecnie żaden bank centralny nie informuje, że realizuje „syntetyczny" lub „pośredni" projekt CBDC.

Podczas gdy banki centralne rozważają różne infrastruktury techniczne, obecne weryfikacje koncepcji opierają się raczej na technologii rozproszonej księgi głównej niż na konwencjonalnej infrastrukturze. Ramy dostępu zwykle opierają się na identyfikacji konta, a nie na anonimowości opartej na tokenach. Większość detalicznych projektów CBDC koncentruje się na rynku krajowym.

Koncepcja emisji pieniądza cyfrowego banku centralnego jest analizowana w wielu państwach od kilku lat. Podjęcie prac analityczno-badawczych nad tą koncepcją stanowiło odpowiedź banków centralnych na dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii (DLT/blockchain), wzrost popularności funkcjonujących z ich wykorzystaniem walut wirtualnych, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań płatniczych dostosowanych do potrzeb gospodarki cyfrowej i spadek znaczenia gotówki w transakcjach płatniczych w części krajów.

Chociaż koncepcja CBDC została zaproponowana kilkadziesiąt lat temu, w ubiegłym roku zauważalnie zmieniły się postawy wobec tego, czy banki centralne powinny je emitować. Początkowo banki centralne koncentrowały się na implikacjach systemowych, wykazując uzasadnioną ostrożność. Ale z biegiem czasu potrzeba odpowiedzi na spadek wykorzystania gotówki w niektórych krajach wysunęło się na pierwszy plan. Punktem zwrotnym był ogłoszenie Libra Facebooka i wynikająca z tego reakcja sektora publicznego. W rezultacie banki centralne reprezentujące jedną piątą światowej populacji poinformowały, że prawdopodobnie wkrótce wyemitują CBDC. Udział banków, które prawdopodobnie wydadzą detaliczną CBDC w średnim okresie (do sześciu lat) wzrosła do 20 proc.. A ponad 80 proc. ankietowanych banków centralnych angażują się w badania, eksperymenty lub rozwój CBDC.

A w Polsce? "W warunkach polskich aktualnie nie znajdują odzwierciedlenia przesłanki, którymi kierowały się inne banki centralne przy rozpoczęciu testów pilotażowych w zakresie emisji CBDC czy wdrożeń pieniądza cyfrowego. Jak dotąd, NBP nie zidentyfikował celu emisji cyfrowego złotego o charakterze systemowym ani szczególnych potrzeb konsumentów lub podmiotów gospodarczych, które nie mogłyby zostać zaspokojone przez dostawców usług płatniczych w Polsce, a jedynie przez bank centralny w drodze wprowadzenia CBDC. Wyniki prowadzonych analiz wskazują na brak wyraźnych korzyści z wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego w Polsce w stosunku do dostrzeganych rodzajów ryzyka związanego z jego emisją dla gospodarki, obrotu pieniężnego i systemu finansowego.

NBP z rozwagą podchodzi do możliwości wprowadzenia cyfrowego złotego i obecnie, nie widząc przekonującego uzasadnienia, nie decyduje się na jego emisję. Aktualne stanowisko NBP w kwestii emisji cyfrowego złotego może ulec modyfikacji, o ile zaistnieją czynniki (krajowe lub międzynarodowe) uzasadniające taką zmianę." Takie jest stanowisko NBP.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.