Gra giełdowa

Parkiet Challenge: Odcięcie dywidendy w praktyce i w Grze Giełdowej

W najbliższym tygodniu w przypadku trzech dużych spółek z WIG30 wypada ostatni dzień, w którym można kupić ich akcje z prawem do dywidendy. Jedną z takich firm jest CD Projekt, najpopularniejsza spółka wśród uczestników Parkiet Challenge.
Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Foto: GG Parkiet

Co to oznacza dla notowań? – Jeśli walne zgromadzenie zatwierdziło wypłatę „x" złotych dywidendy na akcję, to na pierwszej sesji, na której papier notowany jest bez prawa do dywidendy, rynek powinien o wartość taką samą jak wartość dywidendy skorygować notowania danych akcji w dół – mówi Zbigniew Obara, menedżer zespołu analiz i doradztwa w BM Alior Banku. Docelowo jest to operacja neutralna dla inwestorów, ponieważ w dniu wypłaty dywidendy na ich rachunkach pojawi się odpowiednia kwota w gotówce (pomniejszona o podatek). W przypadku Parkiet Challenge wartość dywidend (bez odliczania podatku) zostanie dopisana do rachunków na koniec konkursu. Tak mówi o tym regulamin: „W przypadku, gdyby w czasie trwania Gry dla którejkolwiek ze spółek przypadał dzień ustalenia prawa do dywidendy, Uczestnikom posiadającym akcje tej spółki w dniu uprawniającym do dywidendy (z uwzględnieniem zasady D+2) wartość tej dywidendy, niepomniejszona o należny podatek, zostanie dopisana do wartości portfela po zakończeniu I Etapu Gry". Trzeba jednak pamiętać, że w rankingach tygodniowych Parkiet Challenge dywidendy nie są uwzględniane (nie dopisuje się ich do portfeli) i w ich przypadku warto zważać na odcięcie dywidendy. SAŁ

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.