Gospodarka

Cena maksymalna w ofercie BGŻ ustalona na 90 zł

Cena maksymalna oferowanych przez Skarb Państwa akcji Banku BGŻ wyniesie 90 zł. Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje banku od 5 do 16 maja - podano w prospekcie emisyjnym

Debiut banku BGŻ zaplanowano na 27 maja

Foto: Fotorzepa, Szymon Łaszewski SL Szymon Łaszewski

Tak, jak przy poprzednich ofertach Skarbu Państwa, także w przypadku majowej oferty obowiązuje maksymalny limit pojedynczego zapisu – wynosi on 120 akcji na osobę. Odpowiada to 10,8 tys. zł, jeżeli sprzedający zdecyduje się na przyjęcie maksymalnej ceny. Niezależnie od przyjętego poziomu inwestorzy wpłacają przy zapisie iloczyn maksymalnej ceny i ilości akcji.

Skarb państwa sprzedaje 16,05 miliona akcji stanowiących 37,2 procent kapitału. Przyjmując cenę maksymalną oferta opiewa na 1,44 mld zł, a wartość całego banku sięga 3,87 mld zł. 90 zł za akcję to górny przedział z analiz doradców przy ofercie (DM PKO BP, Espirito Santo, DM Banku Handlowego i UBS).

Do inwestorów indywidualnych ma trafić 25 proc. oferowanych akcji, ale Skarb Państwa zastrzegł, że może te pulę zwiększyć do nie więcej niż 30 proc. Prospekt przewiduje także opcję stabilizacyjną – polegającą na przekazaniu części akcji oferującym i prowadzącym księgę popytu.

Cena sprzedaży akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zostanie ustalona po book-buildingu i opublikowana 17 maja lub "około tej daty" - napisano w prospekcie.

Debiut spółki zaplanowano na 27 maja.

BGŻ to 11. instytucja na rynku pod względem wielkości aktywów. Zarząd pozycjonuje spółkę jako bank uniwersalny z dużym udziałem w segmencie rolno-spożywczym. W prospekcie podano, że zysk netto banku za 2010 r. wyniósł 112,3 mln zł wobec 100,6 mln zł rok wcześniej.

[ramka]

[srodtytul]Harmonogram oferty publicznej BGŻ:[/srodtytul]

[li][b]4 maja[/b] - zawarcie umowy o plasowanie, publikacja aneksu do prospektu zawierającego informację o cenie maksymalnej, rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych,[/li]

[li][b]5 maja[/b] - rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych,[/li]

[li][b]16 maja[/b] - zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych,[/li]

[li][b]17 maja[/b] (do godz. 13.00) - zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ustalenie ostatecznej liczby akcji sprzedawanych, ostatecznej liczby akcji sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych,[/li]

[li][b]około 17 maja[/b] - opublikowanie ceny sprzedaży, ostatecznej liczby akcji sprzedawanych oferowanych w ramach oferty oraz liczby akcji sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów,[/li]

[li][b]18 - 19 maja[/b] - przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych,[/li]

[li][b]Do 20 maja[/b] - ewentualne zapisy składane przez gwarantów oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o gwarantowanie oferty. Przydział akcji sprzedawanych w ofercie,[/li]

[li][b]23 maja[/b] - złożenie zlecenia sprzedaży akcji sprzedawanych na rzecz inwestorów indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW,[/li]

[li][b]24 maja[/b] - zapisanie akcji sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych,[/li]

[li][b]Do 26 maja[/b] - zapisanie akcji sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych,[/li]

[li][b]27 maja[/b] - pierwszy dzień notowania akcji sprzedawanych na GPW.[/li][/ramka]

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.