Gospodarka - Świat

Młodzi inwestorzy biorą wiedzę z YouTube’a

Amerykanie z pokolenia Z bardziej ufają w kwestiach rynku serwisowi TikTok niż gazetom, a mężczyźni milenialsi najczęściej posiadają kryptowaluty.
Foto: Bloomberg

„Odkryliśmy, że 6 na 10 inwestorów z pokolenia Z oraz milenialsów (ludzi w wieku 40 lat i młodszych) jest członkami grup lub forów inwestycyjnych na platformach takich jak Reddit, a blisko połowa inwestorów z tych grup wiekowych zwracała się w ostatnim miesiącu ku mediom społecznościowym w poszukiwaniu researchu inwestycyjnego" – piszą analitycy firmy MagnifyMoney. Z przeprowadzonego wśród nich sondażu wynika, że serwis YouTube jest najpopularniejszym miejscem, w którym młodzi ludzie w USA sięgają po porady inwestycyjne.

Generacja internetu

W przypadku pokolenia Z (do którego zalicza się zazwyczaj ludzi urodzonych po 1995 r.) aż 44 proc. wskazało YouTube jako źródło, z którego czerpią informacje dotyczące rynku. Na kolejnych miejscach pod względem popularności znalazły się informacje z platformy TikTok (41 proc.) oraz Instagramu (27 proc.). Do doradców finansowych zwraca się 21 proc. inwestorów z tej grupy wiekowej, a tylko 5 proc. sięga po informacje z gazet.

YouTube jest też najpopularniejszym źródłem informacji finansowych dla milenialsów (ludzi urodzonych między 1980 a 1995 r.). Po takie treści sięga tam 40 proc. inwestorów z tej grupy wiekowej. Kolejnymi pod względem popularności źródłami informacji są dla nich: rodzina i znajomi (31 proc.) oraz doradcy finansowi (29 proc.). Po informacje z gazet sięga 11 proc., czyli nieco mniej niż z portalu Reddit (12 proc.).

Wśród mężczyzn z pokolenia Z najwięcej (35 proc.) inwestuje za pomocą aplikacji takich jak na przykład Robinhood. W przypadku kobiet z tej generacji najwięcej (33 proc.) odpowiedziało, że nie ma żadnego konta inwestycyjnego. Dla mężczyzn z pokolenia milenialsów najpopularniejsze (po 43 proc.) są aplikacje tradingowe oraz pracownicze plany kapitałowe takie jak fundusze 401 (k). Wśród kobiet milenialsów najwięcej (40 proc.) deklaruje, że nie ma konta inwestycyjnego. Największy odsetek inwestujących w kryptowaluty znajduje się wśród mężczyzn milenialsów (19 proc.), a najniższy wśród kobiet z tej generacji (7 proc.).

Czeki w grze

Zachowania młodych inwestorów mają spore znaczenie dla rynku, gdyż to właśnie inwestorzy detaliczni z tych grup wiekowych zaangażowali się w styczniu w akcję „wyciskania" krótkich pozycji zajmowanych przez fundusze hedgingowe na akcjach spółek takich jak GameStop. Często zmawiali się oni co do strategii na portalu Reddit, a zakupy papierów GameStop zaczęli pod wpływem filmów youtubera Keitha Gilla, występującego pod pseudonimem Roaring Kitty.

Na wzrost aktywności młodych amerykańskich inwestorów spory wpływ miały rządowe czeki stymulacyjne. W grudniu Kongres przyznał znacznej większości dorosłych obywateli USA po czeku opiewającym na 600 USD. Z przyjętego w marcu kolejnego pakietu przysługuje im po czeku na 1400 USD. Z sondażu przeprowadzonego w zeszłym miesiącu przez Deutsche Bank wynika, że osoby w wieku 18–24 lat chcą średnio przeznaczyć 40 proc. czeku na handel akcjami. Amerykanie w wieku 25–34 lat zamierzają na to przeznaczyć średnio 50 proc. tej zapomogi, a ludzie w wieku 35–54 lat planują zainwestować na giełdzie jedynie 37 proc. czeku.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.