REKLAMA
REKLAMA

Fundusze inwestycyjne TFI

Aktywa Altusa mocno stopniały

Spółka szacuje, że na 17 września aktywa, którymi zarządzała, sięgały 9,4 mld zł. Na koniec sierpnia było to łącznie blisko 13 mld zł.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Aktywa netto czterech subfunduszy wyniosły 451,3 mln zł, co oznacza spadek o 914,6 mln zł. Jak tłumaczy Altus, wynika to przede wszystkim z umorzeń oraz otwarcia likwidacji niektórych subfunduszy.

 

Portfele niededykowane FIZ miały wartość 3,1 mld zł, a dedykowane FIZ 2,28 mld zł.

 

Portfele asset management to 3,52 mld zł, czyli mniej o 2,63 mld zł. Spadek wynika przede wszystkim z wypowiedzenia umowy na zarządzanie portfelem inwestycyjnym przez Norges Bank Investment Management oraz zawieszenia umocowania dla Altusa do zarządzania częścią portfela inwestycyjnego JSW Stabilizacyjny.

 

Z kolei wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosiła 126 mln zł.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA