Fundusze inwestycyjne TFI

Skarbiec TFI: aktywa funduszy detalicznych wzrosły o 5 proc.

Dobry początek roku dla towarzystwa: ponad 4,2 mld zł aktywów netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem.
Foto: Adobestock

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec stycznia 2018 roku zarządzało aktywami netto o wartości ponad 16,4 mld zł. Łącznie aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem towarzystwa przekroczyły w styczniu 4,2 mld zł, co oznacza wzrost o 5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i plasuje Skarbiec TFI w pierwszej piątce niezależnych TFI w Polsce. Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec stycznia b.r. wyniosły ponad 2 mld zł, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu z danymi na koniec grudnia 2017 r. Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec stycznia br. r. wyniosły 2,21 mld zł, co oznacza wzrost o 4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

– Po bardzo udanym roku 2017 nowy rok kalendarzowy zaczęliśmy mocnym akcentem. Styczeń był kolejnym miesiącem z rzędu, w którym zanotowaliśmy wzrost aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI. Wartość aktywów funduszy detalicznych zarządzanych przez Skarbiec TFI osiągnęła tym samym rekordowy poziom 4,2 mld zł. Styczeń był także kolejnym bardzo udanym miesiącem pod kątem sprzedaży netto - sięgnęła ona 108 mln zł, co jest dla nas wyraźnym sygnałem, ze zarówno zmiany w ofercie towarzystwa, jak i wzmocnienie naszego zespołu nowymi zarządzającymi spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony Klientów. Początek roku był także udany dla funduszy Skarbca TFI pod względem osiągniętych wyników – 14 z naszych funduszy znalazło się w I kwartale pod względem stopy zwrotu - mówi Bartosz Józefiak, prezes zarządu Skarbiec Holding.

Styczeń był kolejnym dobrym miesiącem dla funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych. Aktywa tej grupy funduszy wzrosły w ub. miesiącu w porównaniu do wartości na koniec grudnia 2017 r. o 6 proc. i przekroczyły wartość 2 mld zł. Szczególnie dobry styczeń miały: fundusze inwestujące w akcje małych i średnich spółek notowanych na regulowanych rynkach na całym świecie i na GPW, czyli Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek – wzrost o 25,8 proc. miesiąc do miesiąca (+ 16,1 mln zł, suma aktywów wynosi obecnie 78,7 mln zł), Skarbiec Małych i Średnich Spółek +13,2 proc. miesiąc do miesiąca (+ 21,2 mln zł, suma aktywów wynosi obecnie 181,4 mln zł), Skarbiec SARA FIZ - fundusz absolutnej stopy zwrotu, o silnie skoncentrowanym portfelu akcji i wysokiej płynności - wzrost o 18,6 proc. (+6,4 mln zł, suma aktywów wynosi 40,3 mln zł), Skarbiec Top Brands inwestujący w akcje spółek o najsilniejszej marce, będących światowymi liderami innowacji o wysokich rentownościach i dynamikach wzrostu - do góry o 18,2 proc. miesiąc do miesiąca (+ 8,4 mln zł, co daje aktywa na poziomie 54,8 mln zł na dzień 31 stycznia 2018 r.) oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych skoncentrowany na akcjach liderów w swoich branżach, walorach najbardziej dynamicznych spółek polskich i zagranicznych, osiągających wysokie zwroty na zainwestowanym kapitale +13,1 proc. miesiąc do miesiąca (+52,3 mln zł, suma aktywów 452,3 mln zł).

Wśród funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych, które przekroczyły próg 2 mld zł osiągnęły wartość 2,21 mld zł, kolejny dobry miesiąc zaliczyły mFundsze rozwijane przez nas we współpracy z mBankiem. Ich aktywa wzrosły w styczniu o 12 proc. (+ 48,8 mln zł, co daje sumę aktywów na koniec stycznia 2018 w wysokości 452,3 mln zł). Styczeń był także udany dla Skarbca Kasa – funduszu pieniężnego inwestującego w dłużne papiery wartościowe o krótkim terminie wykupu lub zmiennym oprocentowaniu, który zwiększył aktywa o 8,8 mln zł (+3,2 proc., suma aktywów przekroczyła 280 mln zł). Według stanu na dzień 31 stycznia 2018 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 42 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym trzema funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi oraz trzema subfunduszami w likwidacji), a także 10 funduszami dedykowanymi (w tym jednym funduszem w likwidacji).


Wideo komentarz

Powiązane artykuły