Firmy

Firmy dostały dodatkowy rok na raporty w nowym formacie

Ministerstwo Finansów i Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania ESEF – chyba że spółka sama chce zacząć informować już od stycznia. Eksperci zachęcają emitentów, żeby nie zwlekali.
ESEF Foto: Adobestock

Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie dotyczące terminu stosowania przez emitentów jednolitego elektronicznego formatu raportowania (European Single Electronic Format, ESEF). Zmiana dyrektywy ma na celu odłożenie obowiązkowego zastosowania wymogów ESEF o rok. Decyzja ma jednak należeć do państw członkowskich. Oznacza to, że w przepisach unijnych znajdzie się tzw. opcja krajowa.

Rynek o zmianie

„W związku z Covid-19 Ministerstwo Finansów oraz Urząd KNF zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania ESEF w sprawozdawczości emitentów. Jednocześnie utrzymana zostanie możliwość raportowania w tym formacie już za rok 2020" – czytamy w komunikacie, który trafił na rynek.

– To bardzo dobra wiadomość, gdyż sporządzanie sprawozdań finansowych za rok 2020 będzie wystarczająco trudne ze względu na zaburzenia biznesu wynikające z pandemii, nawet bez konieczności raportowania w formacie ESEF. Bardzo się cieszę, że wspólne stanowisko Ministerstwa Finansów i UKNF w tej sprawie pojawiło się już teraz, przed formalnym zakończeniem prac legislacyjnych na forum unijnym – komentuje Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Dodaje, że mimo wszystko zachęca tych emitentów, którzy są zaawansowani w tagowaniu swoich sprawozdań finansowych, aby raportowali w formacie ESEF już za rok 2020. Tym bardziej że KNF uruchomiła drugą turę testów, w ramach których będzie można sprawdzić poprawność przygotowanych plików.

– Wcześniejsze raportowanie w formacie ESEF należy rozumieć nie jako „nadmiarowe" stosowanie regulacji, ale jako wcześniejsze przekazanie swoich danych w formacie czytanym przez algorytmy asystujące przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, co może mieć realne przełożenie na wycenę spółki – podsumowuje szef SEG.

Wtóruje mu Piotr Borowski, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, która popierała pomysł przesunięcia terminu dotyczącego ESEF o rok.

– To decyzja korzystna w szczególności dla mniejszych spółek, które będą miały więcej czasu na dobre przygotowanie się do zmiany standardu raportowania – mówi Borowski. Pozytywnie ocenia pozostawienie możliwości raportowania według ESEF już za 2020 r.

– Umożliwi to wcześniejsze sporządzanie raportów w nowym formacie spółkom, które są do tego przygotowane i poniosły już nakłady finansowe i organizacyjne związane ze zmianą standardu raportowania – dodaje.

Emitenci pełni wątpliwości

MF deklaruje, że we współpracy z KNF opracuje przepisy implementujące unijne regulacje do polskiego porządku prawnego niezwłocznie po przyjęciu zmiany dyrektywy oraz jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Tymczasem KNF zachęca spółki do udziału w tekstach, które odbędą się 11 stycznia–15 lutego 2021 r. Mają być ogólnodostępne. Testy odbywały się już w październiku, ale wielu emitentów narzekało, że trwały za krótko i był problem z zakwalifikowaniem się do nich. Nie udało się to np. żadnemu z giełdowych banków.

Tymczasem pytań dotyczących ESEF jest bardzo dużo. Spółki, które kilka dni temu poprosiliśmy o wskazanie problematycznych kwestii, w sumie wymieniły kilkadziesiąt różnych dziedzin. Dotyczyły one przepisów wykonawczych wdrażających ESEF na rynku krajowym, wymogów technicznych dotyczących przesyłania raportów do KNF, podpisywania sprawozdania w nowym formacie, tagowania czy weryfikacji merytorycznej raportu przez Komisję.

Informacja dotycząca przełożenia ESEF jest też ważna dla audytorów. – Chcielibyśmy wiedzieć, w jakiej formie i w jakim zakresie mamy się odnieść do nowego formatu sprawozdania. Niezależnie od tego wydaje się, że koniecznie jest doprecyzowanie przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o biegłych rewidentach, aby ujednolicić podejście audytorów w tym zakresie – tak sprawę kilka dni temu komentował Krzysztof Maksymik, biegły rewident z BDO.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.