REKLAMA
REKLAMA

Firmy

XTB odwoła się od decyzji KNF

Broker, na którego Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła dziś 9,9 mln zł kary, nie zgadza się z decyzją nadzorcy.

Zarząd firmy podkreślił, że podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i nie znajduje żadnych podstaw do zastrzeżeń dotyczących sposobu działalności spółki.

"W toku postępowania przed KNF, zarząd przekazał nadzorcy obszerne wyjaśnienia oraz ekspertyzy prawne i ilościowe niezależnych podmiotów, które potwierdzają, że stosowanie przez XTB mechanizmu niesymetrycznej dewiacji nie naruszyło zasady działania w najlepiej pojętym interesie klientów oraz nie miało wpływu na wyniki transakcyjne klientów. Uwagi KNF do firmy XTB odnośnie stosowania tego mechanizmu dotyczą działalności od stycznia 2014 r. do maja 2015 r. Wytyczną dotyczącą konieczności stosowania symetrycznej dewiacji, KNF wydała w maju 2016 r., prawie rok po tym, jak spółka dokonała samodzielnie zmiany w swoich systemach IT." - podkreślił w oficjalnym stanowisku zarząd XTB.

"Działając w interesie spółki i jej akcjonariuszy, a także kierując się dobrem klientów, spółka zamierza odwołać się od decyzji nadzorcy" - dodała spółka.

Powiązane artykuły


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA