REKLAMA
REKLAMA

Firmy

Elektrim. Większe straty holdingu

112,7 mln zł jednostkowej straty netto zanotował Elektrim w 2018 r. – wynika z projektów uchwał przygotowanych przez zarząd spółki kontrolowanej przez Zygmunta Solorza na zwołane na 27 czerwca zwyczajne walne zgromadzenie.
Foto: parkiet.com

Wynik ten jest kilkakrotnie słabszy niż w 2017 r., gdy dawny król warszawskiej giełdy wykazał ok. 33 mln zł straty netto.

Pogłębiła się strata netto Elektrimu jako grupy. Wyniosła prawie 459 mln zł, podczas gdy w 2017 r. nieco ponad 75 mln zł.

Elektrim miał (bezpośrednio i pośrednio, poprzez Argumenol i Embud II) znaczący pakiet akcji Zespołu Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin, zarządzającego nieruchomościami Portu Praskiego i licznych firm o podobnej nazwie, realizujących inwestycje budowlano-deweloperskie.

ZE PAK w sprawozdaniu za 2018 r. przy 2,3 mld zł przychodu wykazał 463,6 mln zł straty netto. Rok wcześniej energetyczna grupa wykazała ponad 183,5 mln zł zysku netto.

Spadek wyniku według spółki spowodował wynik testu na utratę wartości aktywów oraz wzrost ceny emisji dwutlenku węgla, do nabywania których PAK, podobnie jak inni producenci i wytwórcy energii, jest zobowiązany.

Zarząd PAK w sprawozdaniu rocznym zwrócił uwagę na niekorzystną proporcję zobowiązań krótkoterminowych (w tym kredytów) do aktywów obrotów grupy (nadwyżka tych pierwszych nad drugimi wyniosła 308 mln zł). Ostrzegł też, że istnieje „znacząca niepewność, która może budzić wątpliwości co do zdolności grupy do kontynuacji działalności".

Podano, że sytuacja finansowa w 2018 r. w dużej mierze determinowana była przez strategię zabezpieczania cen sprzedawanej energii i kupowanych uprawnień do emisji CO2. „Niedostosowania w tym zakresie zostały już skorygowane na etapie kontraktacji sprzedaży energii i zakupu uprawnień na 2019 r. Podjęto również szereg działań na poziomie operacyjnym mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej grupy" – napisano w sprawozdaniu.

W końcu grudnia 2018 r. Grupa ZE PAK miała na kontach 303 mln zł. Z kolei Grupa Elektrim – jak wynika z projektu uchwał na ZWZ – miała łącznie do dyspozycji ok. 1,17 mld zł. Pozycja ta nie zmieniła się zbytnio wobec stanu na koniec 2017 r., gdy jej wartość przekraczała 1,18 mld zł.

W I kw. br. ZE PAK wykazał poprawę wyników rok do roku.

Zygmunt Solorz ma ok. 82 proc. akcji Elektrimu.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA