REKLAMA
REKLAMA

Finanse

X Kongres EFPA Polska: Rynek kapitałowy jest kluczowy

Między innymi o przyszłości rynku kapitałowego i o wynikach kontroli wśród autoryzowanych doradców rozmawiają prelegenci podczas piątkowego X Kongresu EFPA Polska, gromadzącego doradców finansowych. „Parkiet” jest patronem medialnym tego wydarzenia.
Foto: Bloomberg

To, jak ważną rolę odgrywa rynek kapitałowy w Polsce, podkreślają przedstawiciele warszawskiego parkietu. – Rynek kapitałowy jest niezbędnym ogniwem do tego, żeby finansować długoterminowy wzrost gospodarczy – mówił Jacek Fotek, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podczas swojego wystąpienia pt. „Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego: kluczowe elementy zwiększające konkurencyjność polskiego sektora finansowego".

Większy dostęp do kapitału, w szczególności dla małych i średnich firm, ma umożliwić Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego. Problemem jest jednak rozkład oszczędności Polaków, którzy unikają rynku kapitałowego i lokują nadwyżki na rynku bankowym. 64 proc. oszczędności społeczeństwa jest ulokowana w depozytach, a 15 proc. w gotówce w obiegu. To oznacza, że blisko 80 proc. aktywów gospodarstw domowych jest zainwestowana w krótkoterminowych aktywach.

– Polaków należy przekonywać do tego, że należy inwestować na rynku kapitałowym, że w długim terminie inwestycje w akcje i obligacje dadzą większą stopę zwrotu niż depozyty – tłumaczył Fotek.

Na GPW udział inwestorów zagranicznych sięga 59 proc., podczas gdy krajowych instytucjonalnych 29 proc., a indywidualnych zaledwie 12 proc. – Mamy duży potencjał do dalszego wzrostu płynności i free floatu – dodał Fotek.

Kolejnym problemem są regulacje na rynku, które zniechęcają firmy do pozyskiwania finansowania z rynku kapitałowego. Z tego powodu coraz więcej spółek decyduje się na delisting, jednak nie jest to problem jedynie warszawskiego parkietu, gdyż dzieje się tak na wielu europejskich giełdach.

Poruszono również kwestie błędów, jakie z punktu widzenia organów nadzoru popełniają firmy inwestycyjne zatrudniające autoryzowanych pracowników. – Jednym z takich błędów jest zaniechanie aktywnej weryfikacji wiedzy i kompetencji pracowników. Zdarza się, że podmioty wbrew powinności prawnej opierają ocenę posiadania wiedzy i doświadczenia na oświadczeniach osób przyjmowanych do pracy – wskazywał Maciej Kurzajewski, dyrektor departamentu firm inwestycyjnych w KNF, podczas swojego wystąpienia pt. „Autoryzowani pracownicy – pierwsze wnioski nadzorcze". Innymi uchybieniami są m.in. błędna kwalifikacja czynności pracowników czy nieokreślenie poziomu wiedzy i kompetencji wymaganych od pracowników na danym stanowisku.

EFPA Polska jest polskim członkiem europejskiej organizacji European Financial Planning Association – stowarzyszenia zawodowego planistów i doradców finansowych w Europie. Patronem medialnym odbywającego się w piątek kongresu jest Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet".

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA