REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Leasing na fali

Branża najmu sfinansowała w pierwszym półroczu inwestycje polskich firm za 38,9 mld zł, o blisko jedną piątą więcej niż rok temu.
Foto: Adobestock

Dzięki dużemu wzrostowi także w poprzednich kwartałach łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej na koniec czerwca 2018r. wyniosła 136,8 mld zł, czyli aż o 25 proc. więcej niż rok temu – wynika z danych Związku Polskiego Leasingu. Zdaniem ZPL dowodzi to rosnącej roli branży leasingowej w finansowaniu krajowych inwestycji oraz istotnego znaczenia leasingu dla małych i średnich firm. Dla porównania kredyty dla firm rosną po ok. 8 proc. rocznie w ostatnich kwartałach, głównie za sprawą obrotowych (inwestycyjne stoją w miejscu).

Kolejny świetny rok

Według badań przeprowadzonych wśród firm zrzeszonych w ZPL, w III kwartale oczekują one nieznacznego wzrostu zatrudnienia oraz ustabilizowania jakości portfela. Jednocześnie spodziewają się przyspieszenia aktywności sprzedażowej. Badane firmy spodziewają się wyższego poziomu finansowania dla wszystkich trzech głównych grup środków trwałych na rynku ruchomości. Najlepsze perspektywy rysują się dla finansowania pojazdów lekkich oraz maszyn i IT. W dalszej kolejności wskazywane są wzrosty w zakresie finansowania środków transportu ciężkiego.

Branża ma za sobą kilka świetnych lat i według ZPL ten rok będzie szóstym z rzędu z dwucyfrowym tempem rozwoju. Dynamika rynku leasingu w 2018 roku na poziomie 22,7 proc. będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. Na koniec roku łączne finasowanie branży może przekroczyć 83 mld zł. Planowane wejście w życie, z dniem pierwszego stycznia 2019r., zmian podatkowych dotyczących aut firmowych może przyczynić się do istotnego wzrostu wolumenu finansowanych aut osobowych, szczególnie w IV kwartale 2018. Dynamika ta będzie jednak ograniczona przez możliwości podażowe importerów pojazdów. Struktura wzrostu gospodarczego, wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz przyspieszenie wykorzystania funduszy unijnych powodują, że finansowanie maszyn pozostanie  długoterminowym, głównym motorem rozwoju całej branży leasingowej. Pojazdy ciężarowe będą nadal istotnym aktywem finansowanym przez firmy leasingowe z uwagi na rosnący wolumen przewozów i dalszy wzrost gospodarczy w strefie euro.

- Branża leasingowa ma coraz większy wpływ na tworzenie PKB w Polsce. Relacja wartości inwestycji współfinansowanych przez sektor leasingowy do łącznego PKB w Polsce była na koniec 2017 r. na znacznie wyższym poziomie niż w pozostałych krajach europejskich. Nasze prognozy mówią o wzroście tego wskaźnika z 3,4 do blisko 4 proc. na koniec tego roku – mówi Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.

Wzrosty w głównych kategoriach

Klienci firm leasingowych najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony (45,6 proc. udział w strukturze rynku). Na drugim miejscu znalazły się środki transportu ciężkiego (26,6 proc. udział) oraz maszyny i inne urządzenia, w tym IT (26,5 proc. udział). Pozostałe transakcje dotyczyły nieruchomości (0,7 proc.) i finasowania innych aktywów (0,5 proc.).

W pierwszej połowie 2018r. r. ożywienie na rynku leasingu było obserwowane we wszystkich głównych kategoriach rynku ruchomości: pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5t (+21,1 proc. dynamika r/r), maszyn i urządzeń, w tym IT (+21,2 proc. dynamika r/r) oraz transportu ciężkiego (17,5 proc. dynamika r/r). Finansowanie nieruchomości pozostawało w strefie spadków.

Nowe pojazdy osobowe i dostawcze są w Polsce rejestrowane głównie na firmy (71,4 proc. udział takich rejestracji w I połowie 2018 wg. oficjalnych danych). Najsilniejszą grupę, wśród nabywców instytucjonalnych, stanowią firmy zajmujące się leasingiem/CFM/RC, wyróżniając się 68 proc. udziałem (w tej grupie nabywców).

Według ZPL największy udział – wynoszący 71,6 proc. – stanowią klienci o obrotach do 20 mln zł. Do tej grupy zaliczane są mikro i małe firmy. Około 28 proc. stanowią klienci o obrotach powyżej 20 mln zł, a klienci indywidualni 0,4 proc.. Finansowanie sektora publicznego pozostaje marginalne. 40  proc. małych przedsiębiorstw korzysta lub w przeszłości korzystało z leasingu, a 81 proc. korzystających z leasingu jest zadowolonych z tej formy finansowania. Takie wnioski płyną z badania zrealizowanego przez CBM INDICATOR, na ogólnopolskiej próbie firm o obrotach nie przekraczających 5 mln zł. Jest to jednocześnie grupa, która ma najbardziej utrudniony dostęp do zewnętrznego finansowania.

- 62 proc. małych firm, aktualnie wykorzystujących leasing twierdzi, że jest on elastyczniejszą formą finansowania niż kredyt. Dla kredytu analogiczny wskaźnik wyniósł tylko 8 proc. Z badania wynika, że 59 proc. firm aktualnie wykorzystujących leasing uznało, że jest on tańszą formą finasowania niż kredyt. Dla kredytu analogiczny wskaźnik wyniósł zaledwie 8 proc. – mówi prof. Jan Garlicki, dyrektor Generalny Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA