Biura maklerskie

Komisja karze…

… a kurs Copernicusa nurkuje, o ponad 6 proc.
Foto: Bloomberg

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 450 tys. zł kary na Copernicus Capital TFI – na NewConnect jest notowany właściciel TFI – Copernicus Securities. Powód? Naruszenie limitów inwestycyjnych przez fundusze obligacji Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Dłużny Skarbowy Plus i Płynnościowy Plus. Papiery wyemitowane przez pojedyncze podmioty miały w aktywach tych funduszy wyższe udziały niż dopuszcza ustawa o funduszach inwestycyjnych.

- Kara nałożona przez KNF dotyczy naruszeń sprzed kilku lat i bardzo zależało nam na jak najdokładniejszym wyjaśnieniu sprawy, dlatego aktywnie współpracowaliśmy z Komisją w trakcie postępowania – komentuje Tomasz Bedla, wiceprezes Copernicus Capital TFI. -  Nasze fundusze w badanym okresie odnotowały przekroczenia limitów inwestycyjnych m.in. w momencie znacznego spadku aktywów z uwagi na dużą wartość umorzeń jednostek uczestnictwa. Naruszenie limitów dotyczyło wyłącznie okresów przeszłych i w żaden sposób nie wpływa na bieżącą sytuację TFI oraz naszych funduszy – zapewnia Bedla.

Dwa ze wspomnianych funduszy – Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych i Copernicus Płynnościowy Plus – od lat znajdują się w likwidacji.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły