Biura maklerskie

IKE i IKZE z rekordem i aptetytem na więcej

II półrocze 2020 r. było okresem boomu na konta emerytalne prowadzone w biurach i domach maklerskich. Trend utrzymuje się w tym roku.
Foto: Adobestock

Z oficjalnych danych KNF wynika, że w II półroczu w biurach i domach maklerskich otwarto 10,7 tys. kont IKE, co jest zgodne z tym, o czym pisaliśmy już w lutym w „Parkiecie". Potwierdziło się także to, że jeszcze większym zainteresowaniem cieszyły się konta IKZE. Otwarto 11,2 tys. tych rachunków (szacunki „Parkietu" mówił o co najmniej 10,9 tys. kontach). Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku są to największe, półroczne przyrosty w historii. W całym 2020 r. otwarto 18,1 tys. kont IKE oraz 15,2 tys. IKZE, co oczywiście też jest rekordem.

Udany start roku

Skąd ta nagła „miłość" inwestorów do IKE i IKZE?

– Poprawa koniunktury na rynku wtórnym (głównie NewConnect, małe i średnie spółki), poprawa na rynku pierwotnym i blisko zerowe stopy procentowe oraz postępująca świadomość w zakresie wysokości emerytur sprzyja wzrostowi liczby kont IKE i IKZE. Być może propozycja zmiany funkcjonowania OFE jest dodatkowym argumentem za indywidualnym zabezpieczeniem emerytalnym – mówi Sobiesław Kozłowski, dyrektor w Noble Securities. Jego zdaniem argumenty te dają także nadzieję, że trend wzrostowy w tym zakresie będzie kontynuowany.

– Optymistycznie zakładając rosnącą świadomość zabezpieczenia emerytalnego oraz dekadową zmianę globalnego nastawienia do rynków wschodzących w scenariuszu bazowym zakładałbym kontynuację pozytywnych tendencji pod względem liczby kont IKE czy IKZE – dodaje Kozłowski.

Potwierdzają to liczby. Pierwsze miesiące tego roku to nadal rosnące zainteresowanie kontami emerytalnymi.

– Zainteresowanie zakładaniem rachunków IKE/IKZE utrzymuje się na wysokim poziomie – przyznaje Michał Wojciechowski, wicedyrektor w BM mBanku. – Oczywiście jest dużo mniejsze od grudniowego boomu, ale w porównaniu z innymi miesiącami 2020 roku mówimy o 100 proc. wzroście. Również aktywność na tych rachunkach w styczniu i lutym była znacząco wyższa niż w 2020 roku. Co ciekawe, rośnie zainteresowanie funduszami ETF z rynków zagranicznych. Od września 2020 roku obserwujemy wyższe obroty na tych instrumentach niż na akcjach zagranicznych – dodaje Wojciechowski.

Większy ruch widać także w DM BOŚ. – Patrząc na bieżące zwiększone zainteresowanie kontami IKE/IKZE jest ono pochodną dwóch czynników: zainteresowania ogólnie rynkiem giełdowym oraz rozszerzenia dostępu do instrumentów typu ETF. W poprzednich latach, do 2019 roku, liczba otwieranych kont emerytalnych w okresie styczeń–luty była zbliżona do pozostałych miesięcy (oczywiście poza listopadem i grudniem). Było to zazwyczaj 15–20 proc. wszystkich otwieranych zwykłych rachunków maklerskich. W roku 2020 było to już 20 do 40 proc., a liczbowo było to 200–300 proc. więcej niż w poprzednich latach. W tym roku jest to podobny przedział 20–40 proc., ale pamiętajmy, że liczba otwieranych zwykłych rachunków maklerskich wzrosła o 250 proc. w stosunku do roku 2019 i 100 proc. w stosunku do roku 2020. Te dane potwierdzają działanie pierwszego czynnika zwiększającego zainteresowanie – mówi Paweł Kolek, dyrektor w DM BOŚ. – Patrząc na te tendencje, oczekujemy rekordowego roku, jeśli chodzi o konta maklerskie IKE/IKZE.

Wyższe limity

Oczywiście ten rok to także wyższe limity wpłat na IKE i IKZE. W 2021 r. wynoszą one odpowiednio 15 777 zł i 6310,80 zł. Samozatrudnieni w ramach IKZE mogą zaś wpłacić maksymalnie 9466,2 zł. Wyższe limity są o tyle istotne, że to właśnie maklerskie konta IKE i IKZE charakteryzują się największymi wpłatami. W 2020 r. średnia wpłat na konta IKE wynosiła 9 tys. zł. W przypadku IKZE było to 5,8 tys. Na koniec ubiegłego roku maklerzy prowadzili 55,8 tys. kont IKE i 31,5 tys. IKZE.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.