Banki

Mieszane wyniki mBanku

Wprawdzie zysk netto oraz wynik odsetkowy okazały się nieco powyżej oczekiwań, ale prowizyjny był słabszy, a odpisy nieco większe niż prognozowano.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

mBank w IV kwartale 2017 r. miał 312 mln zł zysku netto, o 3,3 proc. więcej niż prognozowali analitycy. Rezultat okazał się o niecałe 7 proc. lepszy niż rok temu i w poprzednim kwartale. W południe akcje mBanku drożeją o 2,3 proc., do 502,5 zł.

- Wynik lepszy niż oczekiwania to skutek wyższych pozostałych dochodów i niższej niż oczekiwana stopy podatkowej – komentuje Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.

Wynik odsetkowy wzrósł o 9,5 proc. przez rok i ukształtował się na poziomie nieznacznie powyżej oczekiwań rynkowych. Marża odsetkowa wzrosła w stosunku III kwartału o 0,1 pp a przez rok o 0,2 pp i wyniosła 2,7 proc. Jednak słabszy niż wcześniej i od prognoz okazał się wynik z opłat i prowizji. Przez rok spadł o 6,8 proc., a przez kwartał o 9 proc., co oznacza poziom o 3 proc. poniżej prognoz. Ważne jednak, że powtarzalne zyski z  operacji  finansowych,  wymiany  i  pozaoperacyjne  były  zbliżone  do wypracowanych w  poprzednich okresach.

Wydatki banku ukształtowały się na poziomie minimalnie wyższym od analogicznej pozycji rok temu (wzrost o 0,5 proc.), były nieco wyższe niż w poprzednim kwartale (o niecałe 2 proc.) i wyniosły o 495 mln zł. Koszty działania jednak byłyby wyższe gdyby nie zmiana metodologii uznawania kosztów BFG, poprawiająca statystyki II, III i IV kwartału. Poziom kosztów był zgodny z oczekiwaniami analityków.

W IV kwartale mBank zanotował wzrost przychodów o 9.3 proc. r/r – wynik operacyjny poprawił się w ciągu roku o 17 proc.. Współczynnik koszty/dochody (bez podatku bankowego) wyniósł 43,3 proc. i był wyższy niż w III kwartale 2017 roku o 1 pp oraz zmalał przez rok o 3,8 pp.

Bank zawiązał rezerwy w wysokości 0.7 proc. wartości portfela w stosunku rocznym, ich wysokość ukształtowała się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych (-14,9 proc. wobec poprzedniego kwartału). Udział kredytów nieregularnych w portfelu w IV kwartale minimalnie spadł i wyniósł 5,2 proc. przy wzroście wskaźnika pokrycia o 0,2 pp do poziomu 64,7 proc.

Pod względem dynamiki kredytów, ze względu na umocnienie franka i spory udział tych hipotek w portfelu, mBank nieco odstaje od rynku. Roczna zmiana wartości kredytów i depozytów wyniosła +3,3 proc. i +0,1 proc. (kwartalne zmiany to odpowiednio -1.2 proc. i +0,9 proc.).

- Wynik netto mBanku był nieco lepszy od oczekiwań rynkowych. Uwagę zwracają jednak niższe dynamiki, zarówno po stronie przychodów jak i wolumenów niż u konkurentów którzy już opublikowali swoje rezultaty. Niekorzystnie na wyniki banku wpłynął spadek dochodów prowizyjnych. Niższa niż w poprzednich kwartałach była natomiast stopa podatkowa. Rezultat banku oceniamy jako niezły, aczkolwiek dynamiki poszczególnych pozycji nie zachwycają. Roczny współczynnik C/Z dla wyników wyniósł w IV kwartale 16,6 czyli niższej niż u konkurentów – podsumowuje Materna.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły