Analizy

#WykresDnia: Chińczycy najbardziej zadłużeni

Zadłużenie chińskich gospodarstw domowych wzrosło w 2020 roku najbardziej na świecie - o ok. 1,7 biliona dolarów.
Foto: Bloomberg
Foto: twitter.com

Zadłużenie gospodarstw domowych w USA wzrosło do ponad 14 bilionów dolarów, ponieważ coraz więcej Amerykanów kupuje domy i nowe samochody po wyższych cenach. Rezerwa Federalna twierdzi, że całkowite zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 85 miliardów tylko w pierwszym kwartale tego roku. Niskie stopy procentowe spowodowały, że dług hipoteczny wzrósł o prawie 12 procent, podczas gdy kredyty samochodowe wzrosły o osiem miliardów, a zadłużenie studentów o 29 miliardów. Zmniejszyło się jednak zadłużenie na kartach kredytowych, co jest prawdopodobnie spowodowane bezpośrednimi płatnościami stymulacyjnymi przez Kongres i mniejszymi możliwościami konsumpcji w czasie pandemii koronawirusa. Ubiegłoroczny wzrost zadłużenia sięgnął 700 mld dolarów.

Całkowity dług Chin we wszystkich sektorach (gospodarstwa domowe, zadłużenie rządowe i korporacyjne) wzrósł do 318 proc. PKB w pierwszym kwartale 2020 roku. Ogólny stosunek zadłużenia do PKB osiągnął najwyższy poziom około 285 proc. w trzecim kwartale ubiegłego roku i od tego czasu spada, ponieważ władze, wraz z ożywieniem gospodarczym, szybko wycofały się z bodźców i wznowiły długoterminową kampanię delewarowania. pandemia została przerwana. Obecnie wynosi około 276 proc.

Jednak niektóre kategorie zadłużenia odnotowują zapierający dech wzrost. Na przykład South China Morning Post donosi, że zadłużenie konsumenckie doświadczyło i obecnie jest „jednym z najszybciej rosnących segmentów całkowitego zadłużenia, szczególnie w postaci kredytów hipotecznych i konsumenckich". Zadłużenie gospodarstw domowych gwałtownie rosło od czasu kryzysu finansowego z 2008 r., ponad dwukrotnie, do około 60 proc. PKB. Chociaż jest to również dość niskie według standardów międzynarodowych, jest to oczywiste dla gospodarki, która próbuje przejść z eksportu na konsumpcję krajową.

Jak komentuje agencja ratingowa Fitch, zagrożenia dla stabilności chińskiego systemu finansowego spowodowane szybkim wzrostem dźwigni dla gospodarstw domowych powinny złagodzić się w średnim okresie, ponieważ władze nadal zaostrzają regulacje dotyczące kredytów dla gospodarstw domowych, zwiększając swoje wysiłki na rzecz poprawy standardów ubezpieczeniowych (zwłaszcza w przypadku kredytów internetowych) i kontroli ryzyka. - Uważamy, że ściślejsze regulacje, w ramach szerszych wysiłków na rzecz ograniczenia ryzyka dla systemu finansowego, spowodują wolniejszy wzrost kredytów dla gospodarstw domowych w okresie do 2025 r. Powinno to pomóc ustabilizować dźwignię chińskiego systemu, chociaż akcja kredytowa dla gospodarstw domowych nadal prawdopodobnie wzrośnie jako udział w PKB. Zadłużenie chińskich gospodarstw domowych nadal gwałtownie rosło w zeszłym roku, pomimo pandemii Covid-19. Jego udział w PKB wzrósł do 62 proc. do końca 2020 r., co oznacza wzrost o 9 punktów procentowych w porównaniu z poziomem z końca 2018 r. - podkreśla Fitch.

Po okresach szybkiego wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych mogą nastąpić gwałtowne korekty rynkowe, czego doświadczyły w poprzednich cyklach Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia i Stany Zjednoczone - przypomina agencja. Jak zauważa, wzrost dźwigni gospodarstw domowych był napędzany głównie przez kredyty hipoteczne, ale niezabezpieczone kredyty konsumenckie, takie jak karty kredytowe, również gwałtownie rosły w ostatnich latach. - Szacujemy, że salda kart kredytowych wzrosły do ??około 8,6 proc. PKB do końca 2020 r., czyli więcej niż w USA czy Korei - podkreśla Fitch.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.