Vercom zapowiada sutą dywidendę

Grupa ma za sobą udany rok. Bieżący również zapowiada się dobrze. Rosnące przepływy pieniężne i mocny spadek zadłużenia przemawiają za wypłatą solidnej premii dla akcjonariuszy. Po wtorkowych wzrostach notowań wycena spółki przebiła poziom 2 mld zł.

Publikacja: 28.02.2024 06:00

Po wtorkowych wzrostach notowań kapitalizacja Vercomu zarządzanego przez Krzysztofa Szyszkę sięgnęła

Po wtorkowych wzrostach notowań kapitalizacja Vercomu zarządzanego przez Krzysztofa Szyszkę sięgnęła rekordowego poziomu 2 mld zł.

Foto: materiały prasowe

Nawet 9 proc., przy wysokim obrocie, drożały we wtorek akcje Vercomu, sięgając rekordowego poziomu 94 zł, co implikuje 2 mld zł kapitalizacji. Od czasu IPO z 2021 r. wycena firmy urosła ponaddwukrotnie. To pokłosie rosnącej skali biznesu.

Branżowe dywidendy

Raport za 2023 r. trafi na rynek 26 marca. Natomiast spółka opublikowała już szacunki. Wynika z nich, że rezultaty grupy są wyższe zarówno w ujęciu rok do roku, jak i od średniej z prognoz analityków. Zarząd sygnalizuje, że 2024 r. też zapowiada się dobrze i że spółka jest na dobrej drodze do realizacji celu, jakim jest podwajanie skali co dwa lata.

Vercom tworzy usługi w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa). Grupa się rozrasta m.in. dzięki realizowanym przejęciom. Obecnie jest na etapie integracji przejętych biznesów, ale nie wyklucza kolejnych transakcji. Może się pochwalić wysoką konwersją EBITDA na wolne przepływy pieniężne (około 85 proc.).

– To wszystko sprawia, że mamy jeszcze większą przestrzeń na wypłatę dywidendy i kolejne akwizycje – komentuje Łukasz Szałaśnik, dyrektor finansowy Vercomu.

W zeszłym roku walne zgromadzenie uchwaliło wypłatę 1,13 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie ponad 25 mln zł.

Vercom dołączył do grupy spółek technologicznych, które od lat dzielą się z akcjonariuszami zyskiem. To m.in. Asseco Poland, Asseco SEE, Asseco BS, Comarch czy Text (dawny LiveChat). Transfer do akcjonariuszy zapowiadają też Comp czy cyber_Folks, spółka matka Vercomu. Ma 50,01 proc. akcji stanowiących taki sam udział w głosach na walnym zgromadzeniu. Jest wyceniana niżej (na niespełna 1,5 mld zł) niż Vercom. Notowania obu firm poruszają się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Przebiły już średnią cenę docelową z ostatnich rekomendacji.

Wyniki pod lupą

W ciągu ostatnich pięciu lat EBITDA grupy Vercom rosła w średniorocznym tempie 45 proc.

W 2023 r. marża brutto wyniosła 181 mln zł, co oznacza wzrost o 56 proc., skorygowana EBITDA zwiększyła się o 54 proc., do 85 mln zł, a zysk netto z działalności kontynuowanej o 94 proc., do 60,3 mln zł. Z kolei przychody wzrosły o 30 proc., do 337,4 mln zł, a środki pieniężne z działalności operacyjnej o 64 proc., do 85,3 mln zł. W samym IV kwartale 2023 r. wzrost organiczny wyniósł ponad 30 proc.

Zadłużenie Vercomu w zeszłym roku poszło mocno w dół – stosunek długu netto do EBITDA na koniec 2023 r. wynosił 0,6 wobec 2 rok wcześniej.

Vercom ma około 80 tys. klientów. Ich liczba w 2023 r. zwiększyła się o ponad 13 tys. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła o 9 pkt proc.

Nakłady Vercomu na wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe wyniosły w zeszłym roku około 9 mln zł. To wzrost o 23 proc. w stosunku do 2022 r. Większość tej kwoty, prawie 6 mln zł, stanowiły nakłady na prace badawczo-rozwojowe.

Technologie
11 bit studios zdominowało kalendarz premier
Technologie
Drago odcina kupony od flagowej produkcji
Technologie
Woodpecker już na GPW
Technologie
CI Games opowiada o kolejnych premierach
Technologie
CI Games tanieje po wynikach
Technologie
Allegro nadal na fali