Inwestycja w hydrokrakingowy blok olejowy (HBO) w Gdańsku, sztandarowy projekt dawanego Lotosu, a po jego przejęciu kontynuowana przez grupę Orlen, jest obecnie na etapie realizacji głównych prac budowlanych. „Na 2023 rok zaplanowano m.in.: sfinalizowanie palowania i wykonanie fundamentów, dostawy i posadowienia na fundamentach głównych aparatów, budowę głównych konstrukcji pod rurociągi i aparaty, rozpoczęcie prac w branży orurowania oraz montaż/budowę zbiorników magazynowych (dla wsadów i produktów głównej instalacji)” – informuje zespół prasowy Orlenu.