Szczególnie istotne mogą się kwestie związane z etyką. Jak wskazują eksperci pytania o znaczenie etyki pojawiają się podobnie jak podczas kryzysu w 2008 r. „Kryzys 2008 r. był przede wszystkim kryzysem zaufania do instytucji. Sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, dotyczy bardziej fundamentalnych kwestii i podobnie, jak wcześniejsze epidemie przewartościuje schematy, które globalnie wypracowaliśmy przez ostatnie dekady. Nie dziwi zatem fakt, że etyka rozumiana jako krytyczne podejście do niektórych zachowań, już za chwilę stanie się ważnym punktem debat w przestrzeni publicznej. Aktualnie, trudna sytuacja wywołana wirusem wymusza, aby sektor finansowy jak nigdy dotąd przestrzegał najwyższe standardy etyczne wpisane w zawód doradcy inwestycyjnego bądź sprzedawcy produktów inwestycyjnych. Etyka nabiera w tym kontekście nowego znaczenia – inwestorzy są w grupie wysokiego ryzyka w związku z nadchodzącym kryzysem wywołanym przez COVID-19, a zatem odpowiedzialne inwestowanie staje się niezwykle istotne" – podkreśla CFA Society Poland.

Stowarzyszenie już wcześniej etyce poświęcało dużo uwagi. Wystarczy chociażby wspomnieć o ubiegłorocznych debatach organizowanych przez CFA Society Poland, które dotyczyły kluczowych obszarów sektora finansowego, takich jak bankowość, ubezpieczenia, audyt czy rynek kapitałowy. Pokazały one, że sektor wciąż mierzy się z nieetycznymi zachowaniami. Elementem, który może pomóc w przywrócenia zaufania do branży finansowej jest natomiast edukacja, zarówno po stronie finansistów, jak również klientów.

W działania edukacyjne wpisuje się konkurs Ethics Challenge, który organizuje w kwietniu oraz maju CFA Society Poland po raz trzeci. To projekt edukacyjny mający na celu promocję zagadnień etycznych w świecie finansów, w którym mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych w Polsce. Opiera się on na zasadach, które wyznaje CFA Institute, czyli na transparentności, uczciwości, znaczeniu regulacji i ich egzekwowaniu oraz zabezpieczaniu systemu finansowego.

– Ethics Challenge to przede wszystkim niezwykła przygoda po świecie finansów, w której studenci pracują nad zagadnieniami natury etycznej – wyjaśnia Krzysztof Jajuga, prezes CFA Society Poland. – Analizując przypadki opracowane przez ludzi związanych z sektorem finansowym, poznają praktyczne i konkretne sytuacje, z którymi mają do czynienia pracownicy na różnych stanowiskach finansowych każdego dnia. To wielki atut tego konkursu, że dzięki zaangażowaniu społeczności CFA oraz jej sympatyków możemy dostarczyć studentom bardzo realistyczne zadania konkursowe. W tym roku z pewnością szykuje nam się bardzo interesujące studium przypadku, będące dowodem na to, że nasze zachowania moralne są czasem dwuznaczne i niełatwo poddają się osądom etycznym – dodaje Jajuga.

W tegorocznej edycji autorem studium przypadku jest Tomasz Prusek, publicysta ekonomiczny, prezes Fundacji Przyjazny Kraj. – W pracy na rynku finansowym liczy się nie tylko wiedza, doświadczenie i talent, lecz także to, w jaki sposób potrafimy mierzyć się z dylematami etycznymi, na które często nie ma prostych i jednoznacznych odpowiedzi. A przecież miliony zwykłych ludzi ufają, że powierzają swoje oszczędności i finansową przyszłość profesjonalistom, którzy stoją na straży ich interesów, kierując się zasadami etycznymi. Jednak tam, gdzie w grę wchodzą ogromne pieniądze, kariery i władza, zawsze chciwość walczy z przyzwoitością, a lęk z odwagą. Walka o utrzymanie granicy między dobrem i złem w działaniach i zachowaniach zawodowych toczy się w praktyce każdego dnia. Ważne, aby następnego móc spojrzeć na siebie w lustro bez poczucia wstydu. Dlatego warto analizować przykłady etycznych i nieetycznych zachowań, motywacji i decyzji. Dzięki temu, gdy staje się przed prawdziwą etyczną próbą, ma się większe szanse, aby ją zdać. I pamiętać o uniwersalnej maksymie prezydenta Abrahama Lincolna: „Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie." – wskazuje Prusek.