Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Zawiadomienie 19 MAR_po objęciu akcji.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2024
Data sporządzenia: 2024-07-09
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka") przekazuje w załączeniu otrzymane w dniu 9 lipca 2024 roku, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zawiadomienie od Pana Romualda Kalycioka o transakcji na akcjach Spółki, dokonanej przez Romualda Kalycioka jako osobę pełniące obowiązki zarządcze w Spółce, w związku z subskrypcją akcji nowej emisji wyemitowanych przez Spółkę.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie 19 MAR_po objęciu akcji.pdf
Zawiadomienie 19 MAR_po objęciu akcji.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-07-09 Beata Korona Prokurent
20240709_164239_0915094973_Zawiadomienie_19_MAR_po_objeciu_akcji.pdf