Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. CFG_lista akcjonariuszy pow. 5%_ZWZ_20240628.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2024
Data sporządzenia: 2024-07-01
Skrócona nazwa emitenta
CREATIVEFORGE GAMES S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2024 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
CFG_lista akcjonariuszy pow. 5%_ZWZ_20240628.pdf
CFG_lista akcjonariuszy pow. 5%_ZWZ_20240628.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-07-01 Piotr Karbowski Prezes Zarządu