Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Zgłoszenie kandydata do RN Atende SA.pdfZgłoszenie kandydatury pani Renaty Neidrowskiej na członka Rady Nadzorczej Atende S.A.
  2. Oświadzczenie i zgoda na kandydowanie Renata Neidrowska.pdfOświadczenie i zgoda na kandydowanie pani Renaty Neidrowskiej
  3. BIO_RN Renata Neidrowska.pdfŻyciorys pani pani Renaty Neidrowskiej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-13
Skrócona nazwa emitenta
ATENDE S.A.
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na członka Rady Nadzorczej Atende S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 13 czerwca 2024 r. Spółka otrzymała od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Akcjonariusz”) zgłoszenie kandydatury pani Renaty Neidrowskiej na niezależnego członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Kandydatura została zgłoszona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2024 z dnia 17 maja 2024 r.

W załączeniu do niniejszego raportu, Emitent przekazuje otrzymane od Akcjonariusza zgłoszenie wraz z oświadczeniem i życiorysem kandydatki.
Załączniki
Plik Opis
Zgłoszenie kandydata do RN Atende SA.pdf
Zgłoszenie kandydata do RN Atende SA.pdf
Zgłoszenie kandydatury pani Renaty Neidrowskiej na członka Rady Nadzorczej Atende S.A.
Oświadzczenie i zgoda na kandydowanie Renata Neidrowska.pdf
Oświadzczenie i zgoda na kandydowanie Renata Neidrowska.pdf
Oświadczenie i zgoda na kandydowanie pani Renaty Neidrowskiej
BIO_RN Renata Neidrowska.pdf
BIO_RN Renata Neidrowska.pdf
Życiorys pani pani Renaty Neidrowskiej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-13 Iwona Bakuła Wiceprezes Zarządu
2024-06-13 Dariusz Kacprzak Prokurent
20240613_125037_1230560928_BIO_RN_Renata_Neidrowska.pdf

20240613_125037_1230560928_Oswiadzczenie_i_zgoda_na_kandydowanie_Renata_Neidrowska.pdf

20240613_125037_1230560928_Zgloszenie_kandydata_do_RN_Atende_SA.pdf