Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Raport bieżący 7 Szacunkowe dane za I kw. 2024.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2024
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
RELPOL
Temat
Szacunkowe dane finansowe Relpol S.A. za I kwartał 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Relpol S.A. w Żarach oszacował i przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki finansowe osiągnięte przez Relpol S.A. w ciągu pierwszego kwartału 2024 roku.

Spółka nie publikuje wyników dotyczących grupy kapitałowej, gdyż nie sporządziła jeszcze sprawozdania skonsolidowanego. Dane skonsolidowane nie będą się zbytnio różnić od wyników Relpol S.A., gdyż dane jednostki dominującej stanowią zwykle ponad 90% danych skonsolidowanych.

Wybrane dane finansowe i komentarz w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący 7 Szacunkowe dane za I kw. 2024.pdf
Raport bieżący 7 Szacunkowe dane za I kw. 2024.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-16 Krzysztof Pałgan
Prezes Zarządu
2024-05-16 Monika Kuriata

Wiceprezes Zarządu

20240516_151546_0232484349_Raport_biezacy_7_Szacunkowe_dane_za_I_kw._2024.pdf