Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 69UOP_SH.pdf
  2. 69UOP_JSH.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-10
Skrócona nazwa emitenta
SESCOM S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Sescom S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), niniejszym informuje, że otrzymał od: (i) Pana Sławomira Halbryta oraz (ii) JSH Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Gdyni, zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki złożone na podstawie art. 69 i nast. Ustawy o Ofercie.

Treść otrzymanych zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
69UOP_SH.pdf
69UOP_SH.pdf
69UOP_JSH.pdf
69UOP_JSH.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-10 Sławomir Halbryt Prezes Zarządu
20240510_231348_2144588007_69UOP_JSH.pdf

20240510_231348_2144588007_69UOP_SH.pdf