Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Zawiadomienie_art_69_ERA_PV.pdfZawiadomienie art. 69 ERA PV sp. z o.o.
  2. Zawiadomienie_art_69_Maciej_Hazubski.pdfZawiadomienie art. 69 Maciej Hazubski

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-23
Skrócona nazwa emitenta
Raen S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 roku Spółka otrzymała zawiadomienia od ERA PV sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie oraz Pana Macieja Hazubskiego sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_art_69_ERA_PV.pdf
Zawiadomienie_art_69_ERA_PV.pdf
Zawiadomienie art. 69 ERA PV sp. z o.o.
Zawiadomienie_art_69_Maciej_Hazubski.pdf
Zawiadomienie_art_69_Maciej_Hazubski.pdf
Zawiadomienie art. 69 Maciej Hazubski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-23 Adam Guz Prezes Zarządu Adam Guz
20240423_184925_1877881944_Zawiadomienie_art_69_ERA_PV.pdf

20240423_184925_1877881944_Zawiadomienie_art_69_Maciej_Hazubski.pdf