Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Oferta odkupu 8IV2024-sig-sig.pdfOferta odkupu Telstrada S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-08
Skrócona nazwa emitenta
TELESTRADA S.A.
Temat
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Telestrada S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z realizacją przez Spółkę programu nabywania akcji własnych Spółki na zasadach określonych w uchwale nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych niniejszym zaprasza akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji na rzecz Spółki. Spółka w ramach niniejszego skupu akcji własnych nabędzie maksymalnie 66.666 akcji własnych na zasadach określonych w załączonym pliku. Zarząd pragnie zwrócić uwagę akcjonariuszy na fakt spodziewanej redukcji przyjmowanych zapisów ze względu na możliwość zgłoszenia do odkupu wszystkich istniejących akcji Spółki tj. 2.029.000 akcji. Jednocześnie zgodnie z powołaną uchwałą WZA w pierwszej kolejności nabywane będą zgłoszone do odkupu akcje zwykłe po 60 zł/szt a w przypadku gdyby doszło do odkupu akcji uprzywilejowanych cena ich odkupu wyniesie 90 zł/szt.

Harmonogram skupu akcji własnych:

Data ogłoszenia Oferty: 8 kwietnia 2024 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 10 kwietnia 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 16 kwietnia 2024 r.
Przewidywany dzień nabycia Akcji Nabywanych oraz rozliczenia ich nabycia: 19 kwietnia 2024 r.

Szczegóły i zasady Oferty Zakupu Akcji Własnych Telestrada S.A. znajdują się w załączonym pliku.
Załączniki
Plik Opis
Oferta odkupu 8IV2024-sig-sig.pdf
Oferta odkupu 8IV2024-sig-sig.pdf
Oferta odkupu Telstrada S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-08 Jacek Lichota Prezes Zarządu Jacek Lichota
20240408_120032_0345951866_Oferta_odkupu_8IV2024-sig-sig.pdf